Belga - Hatim Kaghat

België veroordeeld door mensenrechtenhof: manier waarop verkiezingsresultaten worden gecontroleerd is onwettig

Het systeem waarbij parlementsleden zelf oordelen of de verkiezingen correct zijn verlopen, is onwettig. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) beslist. Het was een Waalse politicus van PVDA/PTB die het systeem had aangeklaagd en nu dus gelijk krijgt.

Na verkiezingen zijn het de parlementen, dus de verkozen politici zelf, die moet beslissen of de verkiezingen correct zijn verlopen. Het is ook de Kamer die optreedt als scheidsrechter bij eventuele conflicten. 

Germain Mugemangango, een Franstalige politicus van de radicaal linkse partij PVDA/PTB was het niet eens met dat systeem. Bij de regionale verkiezingen van 2014 haalde hij 14 stemmen te kort om een zetel te veroveren, terwijl er 21.385 ongeldige of blanco stemmen werden geteld. De PVDA vroeg een hertelling, maar het Waals parlement, dat dus bevoegd is om verkiezingsbetwistingen te beslechten, stemde die vraag weg.

Mugemangango stapte naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en krijgt nu dus gelijk. "Mugemangango's klacht is beoordeeld door een orgaan dat niet voldoet aan de vereiste garanties van onpartijdigheid", klinkt het. 

Uitspraak heeft grote gevolgen

De gevolgen van het arrest zijn groot. Het systeem waarbij de politici zelf optreden als scheidsrechter bij verkiezingsbetwistingen, is dus niet langer houdbaar. Ook andere Europese landen die dit systeem hanteren, zoals Nederland en Italië, zullen moeten nadenken over welke onpartijdige instantie in de toekomst de verkiezingsbetwistingen zal moeten beslechten.

Meest gelezen