© Kees van de Veen

Renteloze energielening mogelijk tot 60.000 euro voor nieuwe eigenaars

Wie een woning koopt of erft en die grondig renoveert zodat die energiezuiniger wordt, kan daarvoor vanaf volgend jaar een renteloze lening krijgen tot 60.000 euro. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Het systeem staat open voor iedereen die eigenaar wordt, eventueel ook van een tweede woning, en los van inkomen. De lening kan niet gebruikt worden voor de renovatie van woningen die niet van eigenaar veranderen. Bestaande eigenaars moeten wachten tot 2022 op een gelijkaardig systeem.

Op dit moment bestaat er al een renteloze energielening maar die is beperkt. Alleen wie onder een bepaalde inkomensgrens zit, kan zo'n lening krijgen om een energierenovatie uit te voeren, voor een bedrag van maximaal  15.000 euro. Vanaf januari 2021 verandert dit dus en kun je tot 60.000 euro lenen, wat ook je inkomen is. De vereiste is wel dat je binnen de vijf jaar na de transactie de woning energiezuinig maakt.

De wissel van eigenaar is een sleutelmoment in de levensloop van een woning

Zuhal Demir, Vlaams minister van Energie

Waar vroeger de nadruk lag op het toegankelijk maken van een energierenovatie, wil Vlaams minister van Energie Zuhal Demir nu vooral dat er zoveel mogelijk woningen die van eigenaar veranderen, snel worden gerenoveerd. "De wissel van eigenaar is een sleutelmoment in de levensloop van een woning', aldus de minister.

Bedrag hangt af van het label

Volgens het kabinet Demir worden er in Vlaanderen per jaar ongeveer 100.000 huizen en appartementen aangekocht, geërfd of geschonken, en is veertig procent daarvan een woning die veel energie verbruikt.  Er is dus nog veel werk aan de winkel om alle Vlaamse woningen tegen 2050 energiezuinig te krijgen, wat de doelstelling is. Meer dan 95% van het woningbestand moet nog worden aangepakt.

De hoogte van de lening hangt af van hoe energiezuinig de woning wordt. De bedragen verschillen ook volgens dat het gaat om een huis of een appartement. Wie een huis zo grondig renoveert dat het een energielabel A krijgt, kan tot 60.000 euro lenen. Bij een appartement is een label A goed voor een lening tot 45.000 euro. Een label C (voor een huis) of B (voor een appartement) is goed voor een lening tot 30.000 euro.

En ook een premie tot 5.000 euro

Bovenop de energielening, kunnen nieuwe eigenaars ook een premie krijgen. Ook hier zal de hoogte van het bedrag afhangen van de graad van renovatie en de aard van de woning. Een energielabel A geeft bij een huis recht op een premie van 5.000 euro, het maximale bedrag;  bij een appartement gaat het om 3.750 euro.  

De Vlaamse regering trekt in 2021 een bedrag van ruim 70 miljoen euro uit voor deze nieuwe maatregelen. De bouwsector reageert positief. De sector dringt al langer aan op maatregelen die gekoppeld worden aan de aankoop of overdracht van een woning, omdat dat het moment is waarop mensen grote investeringsbeslissingen nemen.

Bestaande eigenaars moeten geduld hebben

Wie voorlopig nog geen beroep kan doen op de lening, is de burger die eigenaar is en blijft van zijn (oudere) woning. Want in zijn geval is er geen overdracht van eigendom. "Voor deze eigenaars blijven de bestaande steunmechanismen behouden in 2021", zegt minister Demir.

Ze voegt er wel aan toe dat het voor deze doelgroep de bedoeling is om tegen 2022 naar een eengemaakte woningrenovatiepremie te gaan. "Een vereenvoudigd systeem dat het bestaande complex van energiepremies en renovatiebonussen bundelt."

Bekijk hieronder het verslag van "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen