Unizo wil geen industrie meer in de Groene Delle: "We moeten slimmer omgaan met open ruimte en natuur"

Topman Bart Lodewyckx van Unizo Limburg is tegen industrie in natuurgebied de Groene Delle in Stokrooie (Hasselt) en Lummen.  Hij vindt dat er in Limburg verstandiger moet omgesprongen worden met natuur en open ruimte, net zoals in Scandinavië. Hij pleit ook voor een degelijk economisch-ecologisch overleg, om te voorkomen dat economische dossiers nog worden aangevochten.

"Ja, we doorbreken het werkgeversfront tegen de natuurbeweging heel expliciet", geeft Bart Lodewyckx van Unizo Limburg toe. "Maar een dossier zoals dat van de Groene Delle willen we echt niet meer. Het zijn plannen van tien jaar geleden maar het groeide uit tot een zoveelste symbooldossier. Maar eigenlijk zouden we in Limburg toch de ambitie moeten hebben om de  meest duurzame provincie te worden. Dan zullen we het geweer wel van schouder moeten veranderen als het gaat over het innemen van open ruimte en het opofferen van natuur."

We mogen niet vergeten dat de Groene Delle een waterwinningsgebied is

Bart Lodewyckx van Unizo Limburg

Volgens Unizo Limburg is de Groene Delle ook als natuurgebied van economisch belang. "De Groene Delle is een waterwinningsgebied. In de toekomst gaan we vaker geconfronteerd worden met droogte en waterschaarste. En als onze bedrijven dan niet genoeg water hebben, dan gaat dat grote gevolgen hebben. Dat aspect moet in het debat mee worden opgenomen."

Economisch-ecologisch overleg

De uitbreidingsplannen van Essers, de omleidingsweg voor de Noord-Zuid, ... de groene beweging heeft er zich de voorbije decennia hevig tegen verzet. En met succes. "In alle dossiers waarover we gevochten hebben, is er geen enkel dossier waar iedereen zich gelukkig bij voelt", gaat Lodewyckx verder. "En ik ken zelf maar weinig dossiers waarin we geland zijn. Dus ik denk dat we ons toch de vraag moeten stellen of dit wel de juiste aanpak is. Ik denk ook dat het bewustzijn over het innemen van natuur en schaarse ruimte groter is dan ooit. En vanuit Unizo willen we een heel duidelijke stem in het debat."

Lodewyckx reikt de hand naar de groene beweging maar roept ook op tot redelijkheid. "Als we echt tot akkoorden willen komen, dan moet de groene beweging ook keuzes durven maken en moeten de rangen gesloten worden. Want nu hebben ondernemers het gevoel dat er op elke vierkante meter groen een uitzonderlijke kever woont en dat elke boom gered moet worden."  

We beseffen dan het anders moet

Jos Ramaekers van Natuurpunt Limburg

Natuurpunt is verrast dat Unizo zich openlijk uitspreekt tegen de plannen met de Groene Delle. “In de wandelgangen hoorden we al van verschillende ondernemers dat ze niet zitten te wachten op industrie in de Groene Delle. Dat dit nu luidop gezegd wordt door Bart Lodewyckx van Unizo, verdient wel een pluim.” zegt Jos Ramaekers. Natuurpunt Limburg wil ook ingaan op de uitnodiging  van Lodewijckx om aan tafel te gaan. “We beseffen ook dat het anders moet. En dat we echt moeten proberen om tot gedragen oplossingen te komen. Dat zal misschien niet altijd lukken, maar in de meeste gevallen zal dat wel mogelijk zijn.” 

Natuurpunt wil ook graag betrokken worden bij het uittekenen van SALKturbo, het actieplan dat Limburg er bovenop moet helpen na de coronacrisis.

Zeker in deze crisistijd is het belangrijk dat er kan ondernomen worden

Johann Leten van VOKA

Bij VOKA-Limburg, een andere werkgeversorganisatie, zijn ze niet gelukkig met het standpunt van UNIZO-Limburg. “Hier moeten we het toch wel eens ernstig over hebben”, vindt Johann Leten van VOKA. "Ik wil wel weten wat het standpunt van Unizo is binnen SALK. Misschien horen we dat volgende week, want dan komt de taskforce samen. Wij staan alleszins achter industrie in Lummen-Zuid en wij willen extra industriegronden, want die hebben we nodig om de mensen te werk te kunnen stellen.”

Natuurpunt wil ook graag betrokken worden bij het uittekenen van SALKturbo, het actieplan dat Limburg er bovenop moet helpen na de coronacrisis. "

Meest gelezen