Provinciaal Natuurcentrum wil eikenprocessierups klein krijgen met de hulp van natuurlijke vijanden

Het Provinciaal Natuurcentrum wil de overlast door processierupsen aanpakken met de natuurlijke vijanden van die rupsen. Op enkele lokaties in Limburg zijn speciale kasten gezet met daarin een nest van processierupsen. Die rupsen worden binnenkort nachtvlinders, maar kunnen niet ontsnappen uit de kasten. Sluipwespen en sluipvliegen, die wel uit de kasten kunnen, zullen er hun eitjes in kunnen leggen, zo kunnen de natuurlijke vijanden van de processierupsen zich makkelijker voortplanten. 

Op verschillende plekken in Limburg was er deze zomer weer veel hinder van de eikenprocessierupsen. Op zes plekken gaat het Provinciaal Natuurcentrum nu speciale nestkasten installeren die het aantal rupsen tegen volgend jaar zouden moeten verminderen. 

In de kasten worden nesten van eikenprocessierupsen geplaatst. De rupsen zitten nu in hun cocon en zullen binnenkort ontpoppen als nachtvlinders. Deze nachtvlinders kunnen echter niet meer uit de nestkast. Sluipwespen en sluipvliegen, die er wel uit kunnen, zullen hun eitjes in de rupsen leggen. Zo kunnen zij zich wel gemakkelijk voortplanten. Het aantal van natuurlijke vijanden van de processierups zal dus stijgen tegen volgend jaar. Dit zal op zijn beurt zorgen voor een kleiner aantal eikenprocessierupsen volgende zomer.

Even effectief als chemische bestrijding

Dankzij die nestkasten zou het aantal processierupsen met 70 tot 80% moeten dalen, dat is even effectief als de chemische bestrijding die nu wordt toegepast. Maar het grote voordeel van die nieuwe methode is dat ze ook kan toegepast worden in natuurgebieden, want daar mogen geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt worden. 

Europese steun

Dankzij Europese subsidies worden nu nestkasten geplaatst in onder meer Bree, Maaseik, Kinrooi en Bocholt, en ook in de Antwerpse Kempen en in Gelderland.  "De vooruitzichten zijn zeer goed, maar we moeten geduld hebben om te zien hoe effectief de methode is" zegt gedeputeerde van Natuur en Milieu Bert Lambrechts (N-VA).

Meest gelezen