Aron archeologisch onderzoeksbureau

Archeologische vondsten Gingelom blijken uit bronstijd: "Mooie en unieke vondsten" 

De antieke woning die enkele weken geleden ontdekt is bij archeologische opgravingen, dateert gedeeltelijk uit de bronstijd en de ijzertijd. Dat heeft het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium onderzocht. Er moest nog bepaald worden hoe oud de gevonden resten precies waren, en die resultaten zijn nu binnen.

“We hebben een huisplattegrond aangetroffen uit de vroege ijzertijd”, zegt Sebastiaan Augustin van Aron, het archeologisch projectbureau dat het onderzoek voerde. “We kunnen die plattegrond dateren op ongeveer 770 tot 430 voor Christus, dus dat is eigenlijk nog in een periode van vóór de Romeinen. En iets verder naar het oosten hebben we een kringgreppel aangetroffen met een stuk houtskool. Die dateert van ongeveer 1.600 tot 1.500 voor Christus, en dat is dan de midden bronstijd. Die is dus een stuk ouder dan het huis, en die kan deel uitmaken van een grafmonument”

Mooi om te zien dat ook vóór de periode van de Romeinen dergelijke villa’s al aangetroffen werden

Sebastiaan Augustin

"Het is altijd mooi dat we zoiets kunnen aantreffen, aan de andere kant verbaast het ons niet. Want Haspengouw is altijd uitermate geschikt geweest voor landbouwdoeleinden", vult Augustin aan. "Maar het is natuurlijk mooi om te zien dat ook voor de periode van de Romeinen dergelijke villa’s al aangetroffen werden in onze contreien."

De opgravingen worden nu nog verder onderzocht. Het archeologisch projectbureau hoopt binnen de twee jaar een definitief eindrapport te kunnen presenteren voor de vondsten. 

Meest gelezen