Radio 2

Burgemeester Reekmans van Glabbeek noemt nieuwe fusieplannen van Vlaamse regering wereldvreemd

De burgemeester van Glabbeek, Peter Reekmans (Dorpspartij), is gekant tegen nieuwe fusies van Vlaamse gemeenten. Hij noemt de plannen van de Vlaamse overheid wereldvreemd. Reekmans zegt dat tijdens de coronacrisis duidelijk geworden is dat gemeenten, ook kleine gemeenten, het enige politieke niveau zijn dat werkt.

"Het waren net de gemeenten", onderstreept Reekmans, "die het land tijdens de coronacrisis hebben overeind gehouden." Hij geeft het voorbeeld van zijn eigen gemeente Glabbeek. "De mondmaskers van de federale overheid waren pas na 3 maanden beschikbaar. Als ik als burgemeester niet was opgetreden dan zaten mijn rusthuis, mijn huisartsen, mijn thuisverplegers 7 weken zonder mondmaskers", vertelt hij aan Radio 2 Vlaams-Brabant.

Slagkracht

Reekmans zegt dat hij nu al samenwerkt met verschillende buurgemeenten. Ze hebben al samen aankopen gedaan en ze delen ambtenaren. Hij ontkent ook dat kleine gemeenten geen slagkracht hebben. Hij wijst erop dat Glabbeek een zomerschool organiseert en al jaren over een kinderopvang beschikt.

Financieel gezond

Bart Somers (Open VLD), de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur wil op termijn het aantal gemeenten halveren. Wie fuseert krijgt financiële steun in de vorm van schuldovername. Ook daar heeft Reekmans bedenkingen bij. "Glabbeek is een financieel gezonde gemeente. De schuld per inwoner is veel lager dan het Vlaamse gemiddelde. Dat het Vlaamse gemiddelde zo hoog is, is niet de schuld van de kleine gemeenten maar net van de grote. "

Wereldvreemd

Reekmans gaat ook niet akkoord met het argument dat burgemeesters tegen de fusie zijn omdat ze bang zijn om hun job te verliezen. "Ik ben daar gerust in", reageert Reekmans, "een burgemeester die zijn job goed doet krijgt stemmen. De kiezer is niet dom." Voor Reekmans is het duidelijk: "De gemeenten zijn het enige politieke niveau dat werkt. De gemeenten willen fuseren is kafka, wereldvreemd."   

Meest gelezen