Protest tegen industrie in natuurgebied de Groene Delle groeit, zes natuurorganisaties dienen samen bezwaar in

De Limburgse natuurverenigingen krijgen heel wat steun van buitenaf in hun strijd tegen de uitbouw van de industriezone Zolder-Lummen-Zuid in het natuurgebied de Groene Delle: de Bond Beter Leefmilieu, Bos+, Greenpeace, Natuurpunt, Vogelbescherming Vlaanderen en het WWF dienen samen een bezwaar in tegen de plannen.

Vlaanderen wil 23 hectare waardevolle natuur in de Groene Delle (zie kaart onderaan) omvormen tot een industriegebied langs het Albertkanaal, maar daar rijst steeds meer protest tegen.

Nadat de lokale groep 'Vrienden van de Groene Delle' in een petitie tegen het project al 34.000 handtekeningen had verzameld, hebben vandaag de Bond Beter Leefmilieu, Bos+, Greenpeace, Natuurpunt, Vogelbescherming Vlaanderen en het Wereldnatuurfonds WWF zich mee achter het protest geschaard met een gezamenlijke mededeling. 

De organisaties wijzen op de waarde van dit stukje natuur: "De zuurminnende eikenbossen zijn meer dan 200 jaar oud, en herbergen heel wat biodiversiteit.  Het Milieueffectenrapport geeft zelf al aan dat compensatie van deze oude bossen moeilijk haalbaar is. (...) Compensatie kan dus wel op papier, maar niet in de realiteit." 

De zes natuurorganisaties vertegenwoordigen samen honderdduizenden leden in Vlaanderen en België. Hun stem moet dan ook gehoord worden, vindt Sofie Ruysschaert van het WWF: "Wij hebben leden in Vlaanderen, Wallonië en Brussel en we vinden dat de tijd rijp is om ook onze stem te laten horen. Wij willen opkomen voor deze waardevolle natuur.

Watergebonden natuur moet in deze tijden sterk beschermd worden

De Groene Delle is een nat natuurgebied, dat moet extra gekoesterd worden, zegt Ruysschaert. "Dat het om watergebonden natuur gaat, maakt het in deze tijden van waterschaarste en de stijgende impact van de klimaatverandering nog belangrijker om die sterk te beschermen." De milieuorganisaties noemen de plannen "in tijden van klimaatverandering en toenemende droogte  onverantwoord". 

Meest gelezen