Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

600.000 euro boete voor Google, omdat de zoekmachine "recht van burger om vergeten te worden niet naleefde"

Google Belgium heeft een boete van 600.000 euro gekregen. De reden? De zoekmachine leefde het recht van een burger om vergeten te worden niet na. Het is de hoogste boete die de Gegevensbeschermingsautoriteit ooit oplegde. 

Google had het verzoek gekregen van iemand "die door zijn functie een rol speelt in het openbare leven in België" met de vraag om enkele zoekresultaten te verwijderen. Het ging onder meer over verwijzingen naar een politieke partij en een klacht voor pesten die al 10 jaar oud was, en die ongegrond verklaard werd. 

Maar Google weigerde op de vraag in te gaan. Volgens de geschillencommissie was die beslissing terecht wat betreft de verwijzingen naar de politieke partij. Maar de verwijzingen naar de pesterijklacht had Google wél moeten verwijderen. "Aangezien de verwijten gericht tegen de klager niet werden vastgesteld, oud zijn en waarschijnlijk ernstige gevolgen hebben voor de klager, moeten de rechten en belangen van de betrokkene prevaleren",

Volgens de Gegevensbeschermingsautoriteit was Google "bijzonder nalatig", omdat het "over bewijzen beschikte dat de feiten irrelevant en verouderd waren".

En dus moet Google nu 600.000 euro boete betalen, omdat het de pagina's die verband houden met de verouderde klacht niet uit de zoekresultaten verwijderde, voor het gebrek aan informatie aan de klager om deze weigering  te rechtvaardigen, alsook voor het gebrek aan transparantie in het aanvraagformulier voor verwijdering dat Google aanbiedt.

Dat is de hoogste boete die de Gegevensbeschermingsautoriteit ooit heeft opgelegd. "Een historische beslissing voor de bescherming van de persoonsgegevens", noemt Hielke Hijmans, de voorzitter van de Geschillenkamer het, "niet alleen vanwege het bedrag maar ook omdat ze ervoor zorgt dat de volledige en effectieve bescherming van de burger wordt gehandhaafd in dossiers van grote internationale groepen, zoals Google, waarvan de structuur zeer complex is."

Meest gelezen