Stemming over abortus pas na de zomer, CD&V-voorzitter Coens: "Blij dat bij andere partijen bedenkingen ontstaan" 

Er komt vóór de parlementaire zomervakantie geen stemming meer over de versoepeling van de abortuswet. N-VA en Vlaams Belang gaan met steun van CD&V - allen tegenstanders van het wetsvoorstel - opnieuw amendementen (tekstaanpassingen) indienen waarover de Raad van State zich dan weer moet buigen. De Kamer gaat morgen met zomervakantie en daardoor kan er pas in het najaar gestemd worden. 

Voor CD&V-voorzitter Joachim Coens is het belangrijk dat de kwestie "in alle rust over de zomer heen wordt getild". "Er is geen urgentie bij. We willen daar in alle rust met de verschillende partijen kunnen over praten in een stabiele situatie. Nu is dat veel te gepolariseerd."

Het wetsvoorstel over de versoepeling van de abortuswetgeving in ons land heeft de voorbije dagen en weken inderdaad heel wat deining veroorzaakt. De liberale partijen Open VLD en MR, de groenen, de socialisten van PS en SP.A, PVDA en DéFi pleiten voor een versoepeling. Maar daarmee worden de federale regeringsonderhandeling wel doorkruist.

 In de formule die voor een nieuwe federale regering wordt uitgeprobeerd, zitten naast de liberalen en de SP.A namelijk ook de christendemocraten en N-VA die tegen de versoepeling zijn. Zij zagen een majeur probleem voor de (poging) tot regeringsvorming. Dat probleem is nu dus even van de baan, aangezien het door de vertragingsmanoeuvres van de amendementen niet tot een stemming zal komen op de laatste zitting van de Kamer voor de parlementaire zomervakantie.

Bij de partijen die voor een versoepeling zijn, zijn overigens niet alle parlementsleden voorstander van het wetsvoorstel. En dat stemt CD&V-voorzitter Coens tevreden. "Ik ben heel blij te horen dat er bij verschillende partijen toch bedenkingen beginnen te onstaan. Ik hoor her en der stemmen bij Groen, MR en Open VLD. Ik denk dat iedereen pas nu beseft wat er echt in het voorstel staat. In die zin vind ik het nuttig om dat even uit de urgentie en polarisatie te halen."

Versoepeling

In het wetsvoorstel over de versoepeling van de abortuswetgeving staan drie belangrijke punten.

  • Nu is in ons land abortus mogelijk tot 12 weken na de bevruchting. De versoepelaars stellen voor om dat naar 18 weken te brengen. Ze willen daarmee de zowat 500 vrouwen helpen die elk jaar naar Nederland gaan waar de termijn 22 weken is. Sommige vrouwen die ongewenst zwanger zijn, merken pas relatief laat dat ze zwanger zijn. Voor hen is de termijn van 12 weken soms te kort.
  • Nu is er voor een zwangere vrouw die tot abortus wil overgaan een verplichte bedenktermijn van 6 dagen. In het wetsvoorstel over de versoepeling wordt dat teruggebracht naar 48 uur.
  • Belangrijk is ook de depenalisering. Nu riskeren een zwangere vrouw of een arts nog een specifieke straf wanneer ze de voorwaarden voor een wettelijke abortus niet naleven. Dat zou bijvoorbeeld het geval zijn wanneer ze boven de wettelijke termijn een abortus uitvoeren. De versoepelaars willen die straf weg, onder meer om abortus uit de taboesfeer te halen.

Tegenstanders

CD&V, CDH, N-VA en Vlaams Belang vinden de voorgestelde versoepelingen te ver gaan. Ze struikelen bijvoorbeeld over de depenalisering. "Er zou geen straf meer zijn wanneer men de termijn overschrijdt. Dat terwijl men ook nog eens de termijn uitbreidt. Dan kan je niet echt meer spreken over een bescherming", legt CD&V-voorzitter Coens uit.

De langere termijn zelf is ook problematisch voor de tegenstanders. "18 weken is een totaal andere ingreep", zegt Coens. "Voor ons is dat een stukje het beschermen van het ongeboren leven." Wat dan met die zowat 500 vrouwen die jaarlijks naar Nederland moeten? "Het gaat er niet over om wetgeving op alle uitzonderingen te baseren", antwoordt de CD&V-voorzitter, die vindt dat de huidige wetgeving al verregaand is.

Vlaams Belang verzet zich ook tegen de voorgestelde versoepeling en wil vanuit het Vlaams Parlement het federale wetsvoorstel proberen tegen te houden. "Er is in Vlaanderen geen draagvlak voor deze verregaande abortuswet", zegt Vlaams fractieleider Chris Janssens.

De uiterst rechtse partij wil daarom via het Vlaams Parlement een belangenconflict indienen, maar ze heeft daarvoor wel de steun van drie vierde van de parlementsleden nodig, wat onwaarschijnlijk is. "Wij bieden CD&V en N-VA een forum in het Vlaams Parlement om alle mogelijke wettelijke middelen uit te putten om deze abortuswetgeving tegen te houden", zegt Janssens in "De Ochtend" op Radio 1.

Nicolas Maeterlinck

Meest gelezen