Koepel wil bescherming én meer investeringen in alle schuttertorens na verwoestende brand in Wetteren

De Koninklijke Nationale Bond der Belgische Wipschutters wil meer bescherming én geld voor de overgebleven schutterstorens na een verwoestende brand in Wetteren. Vaak zijn de torens in privéhanden en kunnen de eigenaars de renovatiekosten niet alleen dragen.  In Oost-Vlaanderen zijn er nog 6 schuttertorens waarvan er 3 nog in gebruik zijn. 

Een zware brand in de beschermde schutterstoren van Wetteren legde het gebouw bijna helemaal in de as. Er kwam bij de brand ook asbest vrij, buurtbewoners moesten ramen en deuren gesloten houden. De brand zou, volgens de Koninklijke Schuttersbond, vermeden kunnen worden door beter onderhoud en renovatiewerken. De bond pleit dan ook voor meer inspanningen, ook financieel, van de verschillende overheden en eigenaars om de torens in goede staat te houden en zo te beschermen. 

Verloedering en rotting

"Ooit waren er in België 88 schutterstorens", vertelt Dieter Gezels van de Koninklijke Nationale Bond der Belgische Wipschutters met weemoed in zijn stem. "Nu zijn er nog maar een handvol over waarvan er eigenlijk maar 5 nog in gebruik zijn. In Oost-Vlaanderen staan er 6 torens, in de helft ervan wordt af en toe nog geschoten." De bond wil dat er snel werkt wordt gemaakt van renovaties van de torens. "Er dreigt belangrijk patrimonium te verdwijnen."

De schutterstoren in Wetteren (1933), die afgelopen weekend afbrandde, was in slechte staat volgens de bond. "De toren was verloederd, waarschijnlijk door slecht onderhoud. Het was een stalen constructie. Elders zien we dat houten torens staan te verrotten." Begin dit jaar raakte de schutterstoren van Zelzate (1927) zwaar beschadigd bij een storm.  

Onbetaalbare renovaties

"Het grootste probleem bij de renovatiewerken van schutterstorens is dat er vaak verschillende partijen betrokken zijn. Het pand is bijvoorbeeld van een brouwerij omdat er ook een horecazaak aan verbonden is. De uitbater wil dan misschien wel een renovatie opstarten, maar moet daar steun voor krijgen van de eigenaar. In sommige gevallen zijn ook de lokale overheden eigenaar of betrokken. Het maakt het een erg lastig kluwen om de torens ook echt aan te pakken", verklaart Gezels. "Soms gebeurt het wel, bijvoorbeeld nu in Brugge. Daar neemt de stad zelf initiatief om een schutterstoren te renoveren." 

"Torens in privébezit worden zelden gerenoveerd omdat het zoveel geld kost. In Ronse is dat wel gebeurd, we weten hoeveel de eigenaar ervoor heeft neergeteld, dat is niet van de poes." 

Overleg nodig

De Koninklijke Nationale Bond der Belgische Wipschutters vraagt overleg met Sport Vlaanderen en de vzw Vlaamse Vereniging voor Traditionele Sporten en de Schuttersgilden om een plan op te stellen en renovaties toch mogelijk te maken. 

kasto80

Meest gelezen