Kamer tilt stemming versoepeling abortus over de zomer na fel debat over procedurekwesties

De Kamer stuurt het wetsvoorstel over de versoepeling van de abortuswetgeving andermaal naar de Raad van State nadat N-VA en Vlaams Belang nieuwe amendementen hebben ingediend, met de steun van CD&V. Dat betekent dat de kwestie die als een schaduw over de formatie hangt pas na het zomerreces weer op de agenda komt. De onderhandelaars voor de vorming van een nieuwe regering krijgen daardoor weer wat ademruimte.

De strubbelingen over de abortuskwestie blijven de politiek beroeren. CD&V en N-VA zijn tegen een verdere versoepeling van de abortuswetgeving en hadden ermee gedreigd uit de formatie te stappen mocht die versoepeling er toch zijn gekomen. Dat de kwestie aan conservatieve zijde erg gevoelig ligt, blijkt uit de erg felle debatten van vanmiddag in de Kamer.

Ik betreur deze handelwijze

Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open VLD)

Eerst hadden de Kamerleden anderhalf uur nodig om te debatteren over een motie van de PS om het wetsvoorstel vandaag te behandelen. 86 van de 139 ingelogde Kamerleden stemden voor de motie, 53 tegen. Maar toen werd de parlementaire trukendoos geopend en dienden N-VA en Vlaams Belang hun amendementen in. CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten had aangekondigd zelf niet met nieuwe amendementen te komen, maar wel die van andere partijen te steunen. 

"Ik vind dit een dieptepunt voor dit huis", reageert Groen-fractieleider Kristof Calvo. "Dit stemt tot nadenken", vindt PVDA-fractieleider Raoul Hedebouw. "Het is abnormaal dat minderheden kunnen verhinderen dat een meerderheid zich uitspreekt", betreurt Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open VLD) de gang van zaken. Maar CD&V, N-VA en VB hebben samen meer dan 50 Kamerzetels, genoeg om het wetsvoorstel andermaal naar de Raad van State te sturen voor een nieuwe juridische controle. Ook Dewael had geen andere keuze dan zich neer te leggen bij de gang van zaken. "Ik betreur deze handelwijze", aldus Dewael.

Bekijk hier een bijhorende reportage uit "Het Journaal" (en lees voort onder de video):

Videospeler inladen...

Wij zijn bereid de hand te reiken, maar binnen een redelijke termijn

Kamerfractieleider Vincent Van Quickenborne (Open VLD)

Eerder vanmiddag hadden de Kamerleden anderhalf uur nodig om te debatteren over de kwestie of ze vandaag wel zouden debatteren over de wenselijkheid van een verdere versoepeling van abortus. Daarbij kwam het geregeld tot forse aanvaringen tussen onder meer Eliane Tillieux (PS) en Valerie Van Peel (N-VA). "Waarom deze chantage? Dit is schandalig", aldus Tillieux, die de vertragingsmanoeuvres laakt. "Dit is geen debat, dit is je eigen goesting kost wat kost willen doordrijven", aldus Van Peel.

"Wij blijven altijd bereid om te praten", aldus CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten. Hij wil naar eigen zeggen een compromis bereiken. "Indien dat niet mogelijk is, zullen wij ons blijven verzetten tegen de agendering." Open VLD-fractieleider Vincent Van Quickenborne roept op tot redelijkheid. "Wij zijn bereid de hand te reiken, maar binnen een redelijke termijn", aldus Van Quickenborne.  

Lees verder onder het audiofragment.

Hoe dan ook laat de kwestie een bittere smaak na. Kamervoorzitter Patrick Dewael denkt daarom aan een wet- en regelementswijziging, net om te verhinderen dat de Raad van State wordt misbruikt om te filibusteren.

Lees verder onder de tweet.

Professor Staats- en Bestuursrecht Aube Wirtgen  (VUB) sluit niet uit dat de Raad van State ook in de toekomst kan worden misbruikt om wetsontwerpen te vertragen of tegen te houden. Maar het systeem op de schop gooien, gaat haar wat ver. Ze wijst op de bijzondere context van de regeringsformatie en de gezondheidscrisis. "Wat er nu gebeurt rond de abortuskwestie is eigenlijk niet voldoende om het hele systeem in vraag te stellen", zegt Wirtgen in "De wereld vandaag".

Nu is het zo dat de Raad van State advies moet geven als een derde van de Kamerleden - 50 van de 150 - daarom vraagt. Je zou de voorwaarden kunnen verstrengen door bijvoorbeeld de drempel te verhogen van een derde naar de helft van de Kamerleden. "Zo maak je het werk van de oppositie veel moeilijker, en dat is eigenlijk ook antidemocratisch", geeft Wirtgen nog mee.

Meest gelezen