In Hongkong zijn meer dan 1.300 Amerikaanse bedrijven actief.
Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved

Amerikaanse president Trump beëindigt speciale handelsrelaties met Hongkong

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een presidentieel besluit ondertekend dat een einde maakt aan de speciale handelsrelaties met Hongkong. Trump tekende ook een wet die extra sancties oplegt tegenover Chinese functionarissen. Besluit en wet zijn een reactie op de veiligheidswet die sinds twee weken van kracht is in de speciale Chinese regio.

Al in mei liet president Trump verstaan dat de Verenigde Staten de speciale handelsrelaties met Hongkong zouden afbouwen en zelfs beëindigen, als reactie op de groeiende onrust in Hongkong en vooral de alsmaar vastere greep van de Chinese regering op de semi-autonome regio.

Trump heeft nu zijn handtekening gezet onder een presidentieel besluit dat een einde maakt aan die speciale handelsrelaties. Voortaan zal de VS op dezelfde manier handel drijven met Hongkong als met China. "Geen speciale privileges meer, geen speciale economische behandeling en geen uitvoer meer van gevoelige technologie", zei Trump tijdens een persconferentie in de tuin van het Witte Huis. (De tekst gaat voort onder de video.)

Bekijk de aankondiging door president Trump:

Videospeler inladen...

De Amerikaanse president ondertekende ook een wetsvoorstel dat eerder al in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat is goedgekeurd. Die wet stelt nieuwe sancties voorop tegen Chinese functionarissen die inbreuken hebben gepleegd op de rechten van de Hongkongers. "Deze wet geeft mijn regering krachtige, nieuwe middelen om de (rechts)personen die betrokken zijn bij het vernietigen van Hongkongs vrijheid verantwoordelijk te stellen", zei Trump.

Het presidentiële besluit en de wet zijn een reactie op de nieuwe veiligheidswet in Hongkong, die nu een tweetal weken van kracht is. Volgens de Verenigde Staten vormt die veiligheidswet een bedreiging voor de speciale status van Hongkong. Als voorwaarde voor de Britse overdracht van Hongkong aan China, in 1997, werd afgesproken dat Hongkong nog 50 jaar een semi-autonome regio zou blijven, met een liberalere wetgeving dan in de rest van China. "Eén land, twee systemen", noemde Peking het zelf.

De nieuwe veiligheidswet in Hongkong maakt "afscheiding, subversie en buitenlandse inmenging" strafbaar. In de praktijk betekent dat dat zowat alle kritiek op de Chinese regering bestraft zou kunnen worden. Al meteen nadat de wet van kracht was geworden, werden de eerste Hongkongse demonstranten met onafhankelijkheidsleuzes opgepakt.

China dreigt met soortgelijke sancties

China kan niet lachen met de nieuwe Amerikaanse wetgeving. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het over een "grote inmenging" in de binnenlandse aangelegenheden van China. Het ministerie kondigde aan dat China als reactie ook sancties zou invoeren tegen Amerikaanse individuen en rechtspersonen, "om zo de legitieme belangen van China veilig te stellen".

We dringen er bij de VS op aan deze fouten recht te zetten, de wet terug te trekken en te stoppen met zich te moeien met binnenlandse aangelegenheden

Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken

"De poging van de VS om de implementatie van de nationale veiligheidswet in Hongkong te dwarsbomen, zal niet slagen", staat te lezen in een verklaring van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. "We dringen er bij de VS op aan deze fouten recht te zetten, de wet terug te trekken en te stoppen met zich te moeien met binnenlandse aangelegenheden. Als de VS doorzet, zal China krachtdadig reageren."

Meest gelezen