Jonas Hamers / ImageGlobe

Jongeren met een handicap krijgen recht op een uitkering vanaf 18 jaar

Jongeren met een handicap kunnen voortaan vanaf 18 jaar een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen. Voorheen kon dat pas vanaf 21 jaar. De oude regel, die dateerde uit de tijd dat je pas op 21 jaar meerderjarig was, werd vorige week geschrapt door het Grondwettelijk Hof. Minister Nathalie Muylle (CD&V) laat de wetgeving nu aanpassen, zodat gehandicapte jongeren die niet kunnen werken en/of veel hulp nodig hebben al vanaf 18 jaar een aanzienlijk hogere uitkering kunnen krijgen.

Waar gaat het over? IVT en IT. Wie tussen de 21 en de 65 jaar oud is en door een handicap niet kan werken of slechts een derde kan verdienen van wat iemand zonder handicap verdient, heeft recht op een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT). 

Mensen met een handicap die moeilijkheden ondervinden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten als koken, eten en wassen hebben recht op een integratietegemoetkoming (IT). Ook hier geldt de minimumleeftijd van 21 jaar. Beide tegemoetkomingen zijn vastgelegd in een wet uit 1987.

Meerderjarig

In 1987 was de wettelijke leeftijd waarop iemand meerderjarig werd nog 21 jaar. In 1990 werd die leeftijd verlaagd naar 18, maar de regels voor gehandicapte jongeren werden niet aangepast. Na een uitspraak van het Grondwettelijk Hof, laat minister van Gelijke Kansen en Personen met een Handicap Nathalie Muylle de wet aanpassen.

“De minimumleeftijd om een uitkering te krijgen als persoon met een handicap, is gebaseerd op de vroegere leeftijd van meerderjarigheid van 21 jaar. Dat is natuurlijk niet meer van deze tijd en het Grondwettelijk Hof oordeelt daar ook zo over”, laat de minister weten. 

“We passen de wet op korte termijn aan zodat personen met een handicap vanaf 18 jaar recht hebben op een uitkering. Dat betekent in de praktijk dat zij een aanzienlijk hogere uitkering zullen krijgen dan nu het geval is. In sommige gevallen gaat het zelfs om een verdubbeling.” En meer, zo blijkt uit een voorbeeld hieronder.

Een voorbeeld

Op dit moment kunnen gehandicapte jongeren tussen 18 tot 21 jaar alleen een beroep doen op een (verhoogde) kinderbijslag. In de toekomst zullen zij vanaf hun 18e aanspraak kunnen maken op de hogere inkomensvervangende tegemoetkoming en eventueel de integratietegemoetkoming. Ongeveer 10.000 personen met een handicap per jaar doen hun voordeel bij de aanpassing.

Minister Muylle geeft tot slot een concreet voorbeeld: een jongere van 19 met de zwaarst mogelijke inschaling qua verhoogde kinderbijslag krijgt nu 671,32 euro kinderbijslag per maand (zonder school- of sociale toeslag. Voortaan kan die persoon kan 1.896,15 euro ontvangen, los van eventuele kinderbijslag.

Meest gelezen