Kamer trekt krijtlijnen voor steunmechanisme energiemarkt

De Kamer heeft haar fiat gegeven voor het akkoord rond het capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM). Dat gebeurde met 116 stemmen voor, 11 tegen en 19 onthoudingen. Het mechanisme moet de investeringszekerheid op de Belgische energiemarkt garanderen, vooral voor investeringen in gascentrales.

De Kamer zette een jaar geleden het licht op groen voor het mechanisme. Het CRM laat toe een producent te vergoeden voor het ter beschikking stellen van een bepaalde capaciteit elektriciteit. Het gaat vooral over gascentrales. Een eerste veiling moet in 2021 plaatsvinden, indien België tijdig klaar wil zijn en nog een kernuitstap in 2025 mogelijk wil maken.

MR, Open VLD, PS, SP.A, CD&V en Groen-Ecolo bereikten daarover een akkoord. De vergoeding zal worden betaald via de distributienettarieven op de elektricteitsfactuur. Volgens Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, zou de extra kost 21 euro per jaar bedragen voor een gezin met een gemiddeld verbruik. Bij een groot verbruik zou de vergoeding 31 euro per jaar bedragen. Volgens regulator CREG gaat het echter om 38 euro bij een gemiddeld verbruik en 56 tot 86 euro bij een groot verbruik.

In de resolutie wordt evenwel gesteld dat de regering moet zorgen dat de elektriciteitsfactuur daalt voor gezinnen en bedrijven. De regering moet voor het einde van het jaar met een voorstel komen hoe de eindafrekening voor elektriciteit volgend jaar lager zal liggen. Pas als dat duidelijk is, zal er worden overgegaan tot een veiling van de steun.

De Europese Commissie moet zich nog uitspreken over de Belgische oplossing, maar wou eerst weten hoe het mechanisme zou worden gefinancierd.

Meest gelezen