Merendeel van bronbeken in Haspengouw staat droog: "Minister Demir, plant meer bossen aub"

De meeste bronbeken die Haspengouw van water voorzien, staan droog. Dat hebben vrijwilligers van Greenpeace vastgesteld tijdens een fietstocht. Ze roepen Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) op om werk te maken van meer bossen, omdat die het water beter vasthouden en langzaamaan weer vrijgeven.  

De meetresultaten van de Vlaams Milieumaatschappij tonen al langer aan dat er een probleem is met het peil van het grondwater. In Limburg is de droogte het meest problematisch in Haspengouw. Tijdens een fietstocht van Gingelom naar Tongeren passeerden de leden van Greenpeace Limburg langs 16 bronbeekjes, en 11 daarvan stonden droog.

Het is tijd voor actie, zegt Niele Geypens van Greenpeace. "We vragen aan minister Demir om maatregelen te treffen. Een daarvan is het planten van waterinsijpelingsbossen, tussen de hoogst gelegen bronnen. Die bossen werken als een spons. Bij veel regen slorpen ze het water op, tijdens droge periodes geven ze het water langzaamaan vrij. Door meer bossen te planten zal er ook voor de landbouw in Haspengouw meer water beschikbaar zijn."

Bossen werken als een spons

Volgens Greenpeace is het Hornebos in Rukkelingen-Loon (Heers) een mooi voorbeeld van zo'n waterinsijpelingsbos. "Aan de voet van het bos heeft De Watergroep - niet toevallig- een belangrijk pompstation staan.  Zonder de aanwezigheid van het Hornebos zouden de bovenste waterhoudende grondlagen er minder efficiënt bijgevoed worden en zou het gebied zo meer blootgesteld worden aan verdroging. Het Hornebos maakt in die zin de waterwinning mee mogelijk.”

Meest gelezen