Worden dienstencheques duurder, zoals experts voorstellen? Hilde Crevits (CD&V): "Debat over kostprijs wil ik voeren"

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits maakt een opening om de kostprijs van dienstencheques te herbekijken. Dat doet ze na advies van arbeidsmarktexperten in de commissie Werk. Zij noemen het systeem van dienstencheques waardevol, maar "we moeten bekijken hoeveel marge er zit op de kostprijs voor de consument.”

 “We zullen het debat over de kostprijs voor de gebruikers aangaan”, laat minister Crevits na afloop van de uitwisseling tussen politici en experten in de commissie weten. “De experten geven aan dat deze te laag is. Ik wil echter bewaken dat het systeem zijn maatschappelijke meerwaarde blijft realiseren en toegankelijk blijft. We zullen dus alle elementen goed ten opzichte van elkaar moeten afwegen.”

Gestreken hemden worden voor 70 procent door de overheid betaald

Socio-econoom Ive Marx

Waarom is het systeem niet efficiënt?

"We zitten in een situatie waarbij een derde van de instroom van dienstenchequewerknemers de transitie maakt van een reguliere job waarop sociale bijdragen worden betaald naar gesubsidieerde jobs. Dat kan niet de bedoeling zijn", zegt socio-econoom Ive Marx. "Het blijft een uniek systeem in de wereld waarbij gestreken hemden en propere livings voor 70 procent door de overheid worden betaald."  

Het systeem zou vooral inactieven, laagopgeleiden en leefloners moeten toeleiden naar een job. Wie een job uitoefent waar geen overheidsondersteuning voor nodig is, zou beter niet in het systeem van gesubsidieerde arbeid belanden. Wie een voldoende sterk profiel heeft zou op termijn uit de gesubsidieerde arbeid  moeten uitstromen en ook dat gebeurt nu nog te weinig. 

Een verhoging van de kostprijs zou het systeem niet alleen efficiënter kunnen maken, maar ook de uitgaven van de overheid verminderen. "Ruim 2/3e van de zowat 3 miljard euro uitgaven voor actief arbeidsmarktbeleid gaan naar gesubsidieerde tewerkstelling”, stellen de experten in hun rapport. 

Hoeveel kost een dienstencheque?

Een dienstencheque kost vandaag 9 euro. In september vorig jaar ging de prijs  al iets naar omhoog omdat de fiscale aftrekbaarheid werd verlaagd van 30 naar 20 procent. Daardoor steeg de effectieve prijs van 6,30 naar 7,20 euro per stuk. De experten stellen nu dus voor om de  prijs van de cheque zelf te verhogen. 

Arbeidseconoom Stijn Baert begrijpt dat de minister het voorstel niet op applaus onthaalt: "Er is altijd weerstand als je iets afbouwt, zelfs wanneer onderzoek uitwijst dat de maatschappij er globaal beter van wordt." Toch gelooft Baert dat er beweging kan komen: "De minister was eerder, zoals ze zelf aangaf in de commissie, behoorlijk defensief over die punten. Het lijkt mij dus echt wel een opening." 

Meest gelezen