Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Watersnood bedreigt mensen, thee en unieke neushoorns en tijgers in India

De jaarlijkse moessonregens hebben een groot deel van het noordoosten van India, Bangladesh en Nepal onder water gezet. Er zijn al zeker 213 doden gevallen en dit jaar wordt gevreesd voor een verspreiding van het coronavirus nu tienduizenden watervluchtelingen bijeengepakt zitten in opvangkampen. Ook enkele bedreigde diersoorten zoals een neushoorn en de Bengaalse tijger zijn op de vlucht.

Rond deze tijd van het jaar ziet u wel meer van dit soort berichten. De moessonregens die van juli tot september duren zijn cruciaal voor de landbouw en voedselvoorziening in Zuid-Azië, maar leiden elk jaar tot overstromingen en aardverschuivingen. Vorig jaar vielen er daarbij meer dan 1.900 doden in die regio.

Dit jaar is er sprake van minstens 213 doden, waarvan 117 in Nepal. In India zouden er zeker 93 mensen omgekomen zijn -vooral dan in de deelstaat Assam- en de andere slachtoffers vielen in Bangladesh.  Meer dan een derde van het laaggelegen Bangladesh staat onder water en dus slaan mensen op de vlucht naar hoger geleden gebieden. Duizenden dorpen zijn onder water gelopen. (Lees verder onder de foto).

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

In die landen was het coronavirus toch al aan een stevige opgang bezig en nu tienduizenden "watervluchtelingen" bijeengepakt zitten in opvangkampen zou die epidemie nog harder kunnen toeslaan, zeker gezien de gebrekkige gezondheidszorg die nu nog meer onder druk staat. 

In totaal worden in de drie landen meer dan vier miljoen mensen getroffen door de watersnood. De helft daarvan is op de vlucht geslagen. Afstand houden, is dan geen prioriteit meer. Gebrek aan drinkbaar water, voedsel, onderdak en medicijnen is er wel. (Lees verder onder de foto).

Een Bengaalse tijger of koningstijger in het Kazirangi-park in Assam.

Eenhoornige neushoorn en koningstijger bedreigd

In de Indiase deelstaat Assam staat nu ook 70 procent van het Kazirangi Nationaal Park onder water. Dat is door Unesco, de cultuurorganisatie van de Verenigde Naties, uitgeroepen tot werelderfgoed en is de thuisbasis van bedreigde diersoorten zoals de eenhoornige neushoorn en de Bengaalse of koningstijger. Tweederde van de 1.800 overblijvende neushoorns van die soort woont in dat park. (Lees verder onder de foto).

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Een aantal neushoorns en tijgers zijn al omgekomen; anderen verlaten het park en hangen rond in de buurt van dorpen op zoek naar droge grond of voedsel. Ook dat leidt tot gevaarlijke toestanden voor de omwonenden. De voorbije jaren is het bestand aan die twee diersoorten al uitgedund door voorgaande overstromingen. 

Een ander slachtoffer is de theeproductie in Assam. Meer dan de helft van alle thee in India -de tweede producent ter wereld- komt uit Assam en honderdduizenden mensen zijn afhankelijk van theepluk voor hun inkomen. Anders dan in andere theegebieden in India zoals Darjeeling of Nilgiri staan de theestruiken in Assam in vlakke en laaggelegen gebieden in de vallei van de Brahmaputra, een van de grootste rivieren ter wereld. Theeplanten staan niet graag in water en zouden kunnen vernietigd worden. Nieuwe aanplant is duur en het duurt jaren vooraleer er weer geoogst kan worden.

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

De hevige moessons doen zich vooral voor in de valleien van de grote riviersystemen zoals de Ganges en Yamuna en de Brahmaputra die belangrijke delen van het Himalayagebergte afwateren. Als daar dan plotse regenval bijkomt, leidt dat tot problemen in valleien en in de laagvlakten waar die rivieren bijeenkomen vooraleer ze in de Golf van Bengalen uitmonden. Probleem is dat daar honderden miljoenen mensen in die gebieden leven.

Meest gelezen