Opvang voor dak- en thuislozen in Hasselt verhuist naar nieuwbouw aan Truierbrug, buurt is tegen

In Hasselt is er protest tegen de komst van een nieuw opvangcentrum voor dak- en thuislozen in de buurt van de Truierbrug.  Dat nieuwe centrum komt in de plaats van Café Anoniem. Dat is op dit moment nog gevestigd in de Mouterijstraat. 

De oprichters van het actiecomité willen voorlopig anoniem blijven. Maar de buurtbewoners van de Truierbrug kregen allemaal een brief in de bus, met de vraag om het protest tegen de opvang van dak- en thuislozen te steunen.  Het actiecomité vreest voor overlast, omdat er in de geplande nieuwbouw ook mensen met een alcohol- of drugsverslaving en ex-gedetineerden zullen worden opgevangen. 

Overleg

Schepen van Gelijke Kansen Lies Jans (N-VA) wil met de ongeruste buurtbewoners overleggen. "We gaan met de omwonenden en de andere betrokkenen in dialoog. Nog voor de ontwerper van het gebouw aan de slag gaat, willen we naar de omwonenden luisteren. Zo kunnen we rekening houden met hun bekommernissen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een groene buffer tussen het gebouw en de rest van de straat. Want we vinden het belangrijk dat het project gedragen wordt door de buurt. We zullen niet blind zijn voor mogelijke problemen die de opvang met zich meebrengt."

De dag- en nachtopvang komt onder één dak, daardoor zullen de daklozen minder rondhangen

Door de bouw van een nieuw gebouw kan de stad zowel de dag- als de nachtopvang op één plek organiseren. "Daardoor moeten de mensen ook niet meer van de ene naar de andere plek verhuizen", legt Jans uit. "Daardoor zullen ze ook minder rondhangen." De huidige dagopvang, Café Anoniem in de Mouterijstraat, is te klein en verouderd. "In Café Anoniem heb je vooral het café. In de nieuwbouw willen we ook ateliers uitbouwen. Zo denken we bijvoorbeeld aan een atelier om fietsen te herstellen. Want het is de bedoeling dat we de dak- en thuislozen intensiever kunnen begeleiden, zodat wij ze uit hun moeilijke situatie kunnen halen. " 

In september geeft de stad Hasselt meer uitleg aan de buurtbewoners, op twee info-avonden. Alle betrokkenen krijgen een uitnodiging.

Meest gelezen