Wie is Carina Van Cauter, de nieuwe gouverneur van Oost-Vlaanderen en wat wil ze?  

Eind 2018 ging Jan Briers met pensioen en nu heeft onze provincie een nieuwe gouverneur: Carina Van Cauter, parlementslid voor Open VLD, advocate en getrouwd met de burgemeester van Herzele. "Samenwerken en zoeken naar oplossingen, dat is precies wat een gouverneur moet doen", vindt Van Cauter. Ze neemt haar taak op op 1 september.

Carina Van Cauter was al een tijd in de running als kandidaat gouverneur voor onze provincie. Tijdens de vorige regeerperiode zou het gouverneurschap geregeld worden via een examen en een selectiebureau. Van Cauter nam daaraan deel, maar de Vlaamse regering raakte het niet eens over de examenuitslag. De stadsdirecteur van Aalst, Wim Leerman, kwam als beste uit de selectie, maar hij kreeg de functie niet. Hij overweegt nu om de benoeming van Van Cauter via de Raad Van State aan te vechten. Nu zijn de provinciegouverneurs weer politieke keuzes. Carina Van Cauter is de kandidaat die Open VLD voordroeg. Het is van 2013 geleden, toen André Denys overleed, dat die partij nog een gouverneur had in Oost-Vlaanderen. Daarna werd het Jan Briers die van het Festival Van Vlaanderen kwam en na diens pensionering eind 2018 was Didier Detollenaere de hele tijd waarnemend gouverneur.

Vooruitkijken

"We moeten het verleden achter ons laten", zegt Carina Van Cauter over de perikelen rond de benoeming. De vorige regering had de bevoegdheden van de gouverneurs beperkt en de N-VA wil de provincies het liefst afschaffen, maar deze Vlaamse regering onder Jan Jambon (N-VA) zal dat nog niet doen. Ondanks de verminderde bevoegdheden vindt Carina Van Cauter de functie van gouverneur nog zeer waardevol: "De gouverneur is de vertegenwoordiger van de Vlaamse en Federale overheid en heeft een brugfunctie. Hij vertaalt het beleid naar de regio en dat is een belangrijke opdracht. Bij cirisisituaties zoals nu met corona is het een noodzakelijke functie." 

Samenwerken

Een brug zijn tussen de hogere overheden en de gemeenten, dat vindt Van Cauter haar taak. Ze benadrukt dat samenwerken van groot belang is: "Samenwerken en zoeken naar oplossingen los van de partijpolitiek. Samenwerken met de lokale besturen, burgemeesters en schepenen en hun bezorgdheden vertalen naar het Vlaamse en Federale niveau en omgekeerd, dat is wat een gouverneur moet doen."

Ervaring

Carina Van Cauter laat haar politieke carrière nu achter voor de functie van gouverneur. "Maar het aspect machtspolitiek, dat heeft mij altijd het minst gezind, dat laat ik achterwege. Wat in de plaats komt zal ik met veel plezier aanvaarden. " Ze was eerder gedeputeerde en kent de provincie: "Ik heb met André Denijs nog alle steden en gemeenten bezocht." Van Cauter weet ook wat het betekent om burgemeester te zijn, want ze is getrouwd met Johan Van Tittelboom, de burgemeester van Herzele. "Ik ken de betrachtingen van de burgemeesters en kijk ernaar uit om samen met hen het beleid om te gaan zetten in de praktijk."

De Vlaamse regering heeft Van  Cauter nu voorgedragen. Er volgt nog  een advies van de Federale regering daarna komt de de eedaflegging. Op  1 september zou ze dan starten als nieuwe gouverneur van Oost-Vlaanderen.

kasto80

Meest gelezen