In contact gekomen met iemand met het coronavirus? Wie wordt gecontacteerd en wat zijn de gevolgen?

"Contactopsporing", het staat de laatste dagen opnieuw hoog op de agenda, nu blijkt dat het systeem nog altijd niet helemaal op punt staat. Maar hoe werkt dat nu weer precies? Wie wordt er gebeld? Wat willen de contactspeurders weten? En wat moet je precies doen? We zetten het voor jou op een rij.

Wie positief test op COVID-19 wordt zo snel mogelijk gecontacteerd door medewerkers van de contactopsporing. Zij proberen iedereen die mogelijk besmet is daar zo snel mogelijk van op de hoogte te brengen.

Dat gebeurt op verschillende manieren zoals per telefoon of sms, maar wel enkel via het nummer 02/214.19.19 en per sms op 8811. Geef dus niet zomaar informatie door als u niet via deze nummers werd gecontacteerd. Je kan de speurders ook terugbellen in het geval van een gemiste oproep. 

Wanneer word je gecontacteerd door de speurders?

Per geval - zelf besmet, hoog risico contact en laag risico contact - zijn er een aantal verschillende stappen en richtlijnen: 

Je bent zelf besmet

Vanaf het moment dat de besmetting bevestigd is met een positief testresultaat ben je een 'indexpatiënt' voor de contactspeurders, de contactopsporing vertrekt vanuit jouw informatie. 

Na een positieve test word je zo snel mogelijk gecontacteerd door een medewerker van het contactcenter met de vraag om zoveel mogelijk contactpersonen door te geven: mensen die je tegenkwam vanaf twee dagen voor je symptomen had of twee dagen voor de test met positief resultaat wanneer je geen symptomen zou hebben.

Je kan deze vraag voorbereiden aan de hand van een modelformulier om contactpersonen in kaart te brengen.

Op basis van jouw informatie worden contactpersonen onderverdeeld in contacten met een hoog of een laag risico. De tijd die je doorbracht met iemand van dichtbij (langer of korter dan 15 minuten) en de afstand (meer of minder dan anderhalve meter) zijn daarbij doorslaggevend. Wie met jou direct fysiek contact had (bv. zoenen) is sowieso een hoog-risico contact.   

Je wordt trouwens niet alleen gevraagd naar wie je tegenkwam, maar ook waar je bent geweest. Daar was eerst discussie over omwille van privacy, maar die overwegingen zijn van de baan.

Er wordt gevraagd naar persoonlijke informatie zoals leeftijd, algemene gezondheidstoestand, beroep, contact met risicogroepen… om de besmetting binnen jouw netwerk te kunnen inschatten en het virus beter in beeld te kunnen brengen.

Het is dus belangrijk dat je zo getrouw en gedetailleerd mogelijk informatie kan verstrekken aan de medewerker van het contactcenter. Zo wordt het risico op verdere verspreiding het best beperkt. 

Je bent een hoog-risico contact

Je kwam langer dan vijftien minuten in nauw contact (minder dan anderhalve meter) met een indexpatiënt van wie de besmetting bevestigd is. 

Je wordt opgebeld door de speurders en gevraagd om sowieso veertien dagen thuis te blijven, ook als een test negatief resultaat oplevert. Je kan namelijk veertien dagen na het laatste contact nog ziek worden. 

Wie geen zorgverlener is, wordt zo snel mogelijk een test aangeboden, vijf dagen na de eerste test kan er een tweede test plaatsvinden. Wie ook de tweede keer negatief test, mag iets vroeger - na tien dagen - de quarantaine stopzetten. 

Ben je pas later dan zeven dagen na het contact met de besmette persoon getest? Dan heeft een tweede test geen zin en wordt je sowieso gevraagd om tot veertien dagen na de blootstelling in quarantaine te blijven. Zonder tweede test moet je de quarantaine sowieso voortzetten tot veertien dagen na de blootstelling.

Quarantaine? Dat wil zeggen: je blijft thuis, ontvangt geen bezoek, verlaat enkel het huis voor essentiële zaken (zoals boodschappen) en dan altijd met mondmasker. Je meet ook best twee keer per dag je temperatuur en neemt meteen contact op met de huisarts wanneer je symptomen krijgt zoals koorts of hoesten.

Ben je wel een zorgverlener? Dan telt vooral de tweede test aan het einde van de quarantaine om te vermijden dat je, ook al vertoon je geen symptomen, niet ongemerkt besmet aan het werk gaat. Je wordt getest tussen de elf en dertien dagen na blootstelling en mag de quarantaine in het geval van een negatieve test na veertien dagen stopzetten.

Wie niet kan gaan werken, krijgt wel een quarantainegetuigschrift. Dat is een soort van ziektebriefje waarin gesteld wordt dat je in staat bent om te werken, maar enkel van thuis uit.

Test je wel positief? Dan moet je minimum zeven dagen in thuis-isolatie. Je bent vanaf dan zelf 'indexpatiënt' en wordt gecontacteerd door het contactcenter.

Je bent een laag-risico contact

Je kwam slechts kort in contact met een besmette persoon vanop ruime afstand. Zoals een collega waarmee je in dezelfde ruimte werkt of iemand die op hetzelfde moment in de wachtkamer zat. 

Ook laag-risico contacten worden door de contactspeurders opgebeld. 

Zolang je geen symptomen vertoont, word je niet gevraagd om in quarantaine te gaan. Toch moet je voorzichtig zijn, sociale contacten tot een minimum beperken en steeds de anderhalve meter afstand bewaren gedurende veertien dagen. 

Nog meer dan anders is het wel belangrijk om de algemene hygiënemaatregelen toe te passen en je draagt best een mondmasker voor elke verplaatsing buitenshuis. 

Als je toch symptomen krijgt neem je zo snel mogelijk contact op met je huisarts. 

In contact met Covid-19, maar je was zelf al eerder besmet?

Kwam je in contact met een besmet persoon, maar was je zelf in de afgelopen acht weken een bevestigd geval van Covid-19? Dan word je niet beschouwd als contactpersoon en zullen de speurders ook geen contact opnemen. 

Er wordt vanuit gegaan dat tot acht weken na de eerste besmetting je nog positief kan testen en een nieuwe test dus geen zin heeft. Na acht weken testen de meeste mensen terug negatief en kan er een 'nieuwe besmetting' getraceerd worden. 

Wachten op telefoon?

Uiteraard hoef je niet te wachten op een telefoontje van de contactspeurders voor je de huisarts kan contacteren en actie kan ondernemen.

Heb je zelf symptomen zoals hoesten, koorts of keelpijn of weet je zelf al dat je in contact kwam met een (bevestigd) geval van Covid-19. Neem dan zo snel mogelijk contact op met de huisarts, blijf thuis en lijst uw meest recente contacten op ter voorbereiding van het contactonderzoek. 

Deze informatie vind je terug op de website van het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid, de coronawebsite van het federaal crisiscentrum en op de website van Sciensano en werd aangevuld met extra toelichting van het Agentschap Zorg & Gezondheid. 

Meest gelezen