Videospeler inladen...

Koning Filip in 21 juli-boodschap: "Corona legt gebreken van ons maatschappijmodel bloot"

"Corona dwingt ons na te denken over onze manier van leven, werken, leren en reizen," zegt koning Filip in een kritische toespraak naar aanleiding van de nationale feestdag, morgen op 21 juli. De crisis heeft "de broosheid en de gebreken van ons maatschappijmodel blootgelegd" en "de bestaande sociale ongelijkheid verergerd." Koning Filip doet ook een dringende oproep om een "besluitvaardige en stabiele" regering te vormen. 

Eén thema in de speech van de koning: de uitbraak van het coronavirus, een crisis zoals we die "niet eerder hebben beleefd." Staande voor een portret van zijn grootmoeder koningin Astrid legt koning Filip de vinger op de wonde, met een kritische blik op de persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van de corona-pandemie, de uitdagingen en de dringende nood aan een regering.

We sluiten u in ons hart

Eerst richt de koning het woord tot mensen die de voorbije maanden een dierbare hebben verloren en geen gewoon afscheid konden organiseren: "De koningin en ik, en het hele land, sluiten u in ons hart."  

Videospeler inladen...

Bestaande ongelijkheid is verergerd

Koning Filip maakt een scherpe, kritische analyse: "Deze crisis heeft de broosheid en de gebreken van ons maatschappijmodel blootgelegd." Vooral de meest kwetsbare mensen zijn getroffen, zoals kinderen, jongeren, ouderen. "De bestaande ongelijkheid is verergerd," stelt de koning vast en er is "dringend aandacht nodig voor de stemlozen, voor wie in stilte lijdt."

Videospeler inladen...

De crisis dwingt ons na te denken over hoe we leven

"De crisis heeft ons de ogen geopend en wakkergeschud uit het comfort van onze zekerheden," gaat de koning verder. Ze "dwingt ons na te denken over hoe we leven, het werk organiseren, het onderwijs inrichten, hoe we produceren en consumeren, hoe we ons verplaatsen en reizen." 

Meer rechtvaardige en duurzame oplossingen

"Dit is hét moment om onze samenleving en onze economie te herbekijken. Door te bouwen op de menselijke waarden die we de afgelopen tijd zo intens hebben beleefd. Door te kiezen voor meer rechtvaardige en duurzame oplossingen."

"De kracht van wederzijdse hulp" is de koning opgevallen. Hij prijst het zorgpersoneel en de leerkrachten, maar eigenlijk heeft "heel België blijk gegeven van moed en creativiteit" de voorbije maanden.  "Niet alles was perfect, maar we hebben standgehouden. Als het erop aankomt kunnen we snel beslissen en samen handelen," aldus koning Filip.

Videospeler inladen...

We hebben de rol van de staat herontdekt

Opvallend is ook de uitspraak van de koning over de rol van de overheid: "We hebben ook de waarde van het algemeen belang, van de rol van de staat en de openbare dienstverlening herontdekt." Hij prijst de samenwerking tussen privé - en de openbare sector, tussen experten en regeringen, universiteiten en onderzoekscentra – en tussen de verschillende overheden van het land."  

Videospeler inladen...

Dringend een besluitvaardige en stabiele regering

Voor de grote uitdagingen nà de coronacrisis moet er nu snel een regering komen, besluit koning Filip: "Soms wacht de geschiedenis niet. Om de economische opleving te doen slagen, die reusachtige uitdaging waar we nu voor staan, moet iedereen meewerken. En om iedereen aan boord te krijgen, hebben we nood aan een helder uitgestippelde route."

Hij eindigt met een oproep aan de politici: "Het hele land vraagt dat er dringend een besluitvaardige en stabiele regering wordt gevormd. Laten we het land niet teleurstellen. We kunnen alleen maar slagen, als we verder kijken dan ons eigenbelang, met moed en durf." 

Bekijk hier de volledige 21 juli-boodschap van koning Filip:

Videospeler inladen...

Bekijk hier de toespraak met Vlaamse Gebarentaal:

Deze video is niet meer beschikbaar. We beschikken momenteel niet over de rechten om deze video aan te bieden.

Meest gelezen