Onderzoek: IJsbeer zo goed als uitgestorven tegen 2100

Op enkele geïsoleerde populaties na zouden ijsberen tegen het einde van deze eeuw uitgestorven kunnen zijn. Dat blijkt uit een onderzoek dat is verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. IJsberen zijn afhankelijk van zee-ijs om te kunnen jagen en door de klimaatverandering moeten ze steeds verder reizen om voldoende voedsel te kunnen vinden.

Het is al langer bekend dat het dalende aantal zee-ijs gelinkt is met een dalend aantal ijsberen. De nieuwe studie tracht daar nu een tijdslijn op te plakken. IJsberen hebben zee-ijs nodig om op zeehonden te jagen. Door de klimaatverandering is dat zee-ijs op een snel tempo aan het smelten en bijgevolg is het aantal ijsberen ook aan het verminderen.

Tot nog toe was het niet mogelijk om voor de verschillende ijsberenpopulaties na te gaan hoe snel hun aantallen effectief aan het minderen zijn, omdat niet van al die populaties systematisch wordt bijgehouden hoeveel ijsberen er precies zijn.

Daarom hebben de onderzoekers een omweg bedacht: ze hebben uitgezocht hoelang een ijsbeer zonder voedsel kan en voldoende melk kan produceren om een ijsberenwelpje groot te brengen, zonder zelf in (levens)gevaar te komen. Dat aantal vastendagen hebben ze dan vergeleken met het aantal dagen dat er geen zee-ijs is en waardoor ijsberen niet kunnen jagen en dus geen voedsel kunnen vinden.

Lees verder onder de foto:

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat verschillende deelpopulaties van ijsberen nu al erg onder druk staan. Als de klimaatverandering blijft verlopen zoals de computermodellen aangeven, verwachten de onderzoekers dat op een aantal kleine restpopulaties na de ijsbeer zo goed als uitgestorven zal zijn tegen 2100.

De ijsbeer is niet gedoemd om uit te sterven, benadrukken de onderzoekers, maar dan moet zo snel mogelijk iets gedaan worden aan de uitstoot van broeikasgassen om de klimaatverandering tegen te gaan. Sinds het begin van de metingen is er nog nooit zo weinig bevroren zeewater geweest.

Meest gelezen