Sinds 2018 werden al elf wolven waargenomen in Vlaanderen

Van 2018 tot nu werden in Vlaanderen al elf verschillende wolven geïdentificeerd volgens de codering van het internationaal wolfconsortium. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir op een parlementaire vraag. 

In persberichten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) is te lezen dat er naast August en Noëlla nog wolven aanwezig zijn in onze contreien. Voor het beoordelen van waarnemingsdata en het vertalen ervan naar "voorkomen en verspreiding" van wolven worden betrouwbaarheidscriteria gehanteerd die internationaal gangbaar zijn. Daaruit blijkt dat het in totaal om elf individuen gaat. Naast de gedode Naya, het wolvenpaar August en Noëlla en hun vier jongen, passeerden er nog vier geïdentificeerde zwervende wolven in Vlaanderen.

Ook het aantal meldingen van dode dieren schiet de laatste tijd de hoogte in. Recent werd nog een volwassen koe doodgebeten. In totaal zijn er dit jaar – van 1 januari tot en met 6 juli – al 20 schadegevallen gemeld in Vlaanderen (dit enkel in de provincies Limburg, Antwerpen enVlaams-Brabant). Voor 15 daarvan zijn de resultaten uit DNA-analyse bekend: acht gebeurden door een wolf, vijf door een hond en twee stierven een natuurlijke dood. Voor vijf van de recente schadegevallen zijn de resultaten uit DNA-analyse nog niet bekend, maar vier daarvan gebeurden – op basis van terreinbevindingen – vermoedelijk door een wolf.

"We moeten de vinger aan de pols houden wat schade door wolven betreft. Zicht hebben op het aantal dat er bij ons rondloopt, is dan ook cruciaal”, zegt Vlaams Parlementslid Steven Coenegrachts (Open VLD). Uit een eerdere schriftelijke vraag bleek dat er in 2019 reeds 54 dossiers werden ingediend om omheiningen "wolf-proof" te maken. Alle aanvragen werden aanvaard en er werd in totaal 72.548,84 euro toegekend en uitbetaald.

Meest gelezen