foto: Radio 2

Sint-Vincentius Genk helpt meer mensen dan ooit: “Vorige maand een stijging van 10 procent tegenover juni 2019”

In Genk is het aantal mensen dat in juni beroep deed op middelen van Sint-Vincentius met 10 procent gestegen tegenover dezelfde periode vorig jaar. Met 460 voedselpakketten werden 1.579 Genkse gezinsleden bereikt. De vrijwilligersvereniging verwacht een nieuwe piek na de zomer.

“In Genk, een stad met een hoog kansarmoedecijfer, dook de nieuwe piek al op voor Covid-19 ons leven veranderde”, zegt voorzitter Guido Vandebrouck, die enkele opmerkelijke tendensen vaststelt in de oude mijnstad. “Zo zijn er wel degelijk heel wat nieuwe gezinnen die ons weten te vinden”, legt hij uit. “We zien ook gezinnen die hier al 2 of 3 jaar niet meer geweest zijn opnieuw verschijnen. Vluchtelingen vinden sinds de coronacrisis ook gemakkelijker de weg naar de voedselbank dankzij het werk van straathoekwerkers.”

Angst voor besmetting

Naast al die nieuwe gezichten, is er in Genk ook sprake van een grote groep thuisblijvers. “De angst om besmet te worden met het virus zorgt ervoor dat bepaalde mensen hun huis niet meer durven verlaten”, vervolgt Vandebrouck. “Bovendien hebben we heel ons systeem moeten herzien. Tot voor kort was de procedure veel spontaner: je zetelde in de wachtzaal en werd geholpen wanneer het je beurt was. Nu werken we noodgedwongen op afspraak, om aan alle voorzorgsmaatregelen te voldoen. Telefonisch dingen regelen, papierwerk, vervoer op een bepaald tijdstip,… Helaas stuk voor stuk drempels voor een aanzienlijk deel van ons doelpubliek.”

Schaamte

Het feit dat een groeiend aantal mensen het door de gevolgen van corona niet redt zonder hulp van buitenaf, neemt de schaamte niet weg. “Ik zie mezelf niet graag als een arme sukkelaar, maar toch krijg ik mijn rekeningen al een tijdlang niet meer betaald”, getuigt Alice, een zestiger die met haar winkelkar Sint-Vincentius buiten rijdt. “Vroeger had ik een goed salaris, maar na mijn scheiding keerde het tij. In armoede verzeild geraken gaat soms sneller je dan je denkt. Sinds de werkloosheid door de crisis toeneemt zie ik hier veel nieuwe gezichten. Vooral moeders met grote gezinnen.”

Grotere voedselpakketten door lockdown

Het nieuwe verdeelsysteem op afspraak hindert Alice alvast niet. “Maar ik heb dan ook het geluk dat ik mezelf per wagen kan verplaatsen." Als bijkomend voordeel merkt ze op dat de voedselpakketten de laatste tijd groter lijken. “Door de lockdown hebben eetgelegenheden massaal hun stock met ons gedeeld”, verheldert Guy Renders, verantwoordelijke voor de voedselafdeling in Sint-Vincentius. “Bij het verdelen van de voeding moet ik iedereen duidelijk maken dat dit niet de standaard is. Over het algemeen kunnen we de laatste jaren immers steeds op minder voedsel rekenen, en moeten we zelf voor een grote som producten aankopen. In 2020 alleen al lopen die kosten op tot 60.000 euro. Op langere termijn is dat niet houdbaar. Zeker niet wanneer ons ‘cliënteel’ dusdanig blijft groeien.”

Meest gelezen