Archieffoto Belga

"Beslissingsproces kan leiden tot tijdverlies": burgemeesters maken zich zorgen over draaiboek lokale uitbraken

Burgemeesters vinden het goed dat er een draaiboek komt om lokale broeihaarden van het coronavirus aan te pakken, maar ze vrezen dat de voorgestelde procedure te traag en te log is om snel te kunnen ingrijpen. Lokale besturen zullen enkel in overeenstemming met het federale niveau maatregelen kunnen nemen. "Overleg is logisch, maar als dat via een kabinet in Brussel moet zie ik het somber in", zegt Bart Seldeslachts (N-VA), burgemeester van Kontich. Ook andere burgemeesters maken zich zorgen, weet de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

Gisteren werd een voorstel van draaiboek over plaatselijke uitbraken rondgestuurd naar de lokale besturen. Het gaat om een ontwerp dat morgen nog moet worden goedgekeurd op de Nationale Veiligheidsraad. In het ontwerp worden alvast een aantal maatregelen aangereikt om lokale broeihaarden van het nieuwe coronavirus te blussen zoals een avondklok, sluiting van de plaatselijke horeca of zelfs een volledige quarantaine.

In het ontwerp van draaiboek staat ook de procedure uitgewerkt wanneer burgemeesters kunnen overgaan tot plaatselijke maatregelen. Zo zullen de lokale besturen beslissingen moeten nemen in overleg met de provinciegouverneur en het Nationaal Crisiscentrum. Het Crisiscentrum moet ook nog eens finaal zijn toestemming geven, staat te lezen in het ontwerp.

De procedures zien er omslachtig uit 

Burgemeester Opwijk Albert Beerens (Open VLD)

"Omslachtige procedures"

Het is die procedure die de burgemeesters zorgen baart. "Ik denk dat het draaiboek niet zo slecht is, het geeft een aantal mogelijkheden om in te grijpen, maar hoe lang zal het duren voor je een beslissing kan nemen? De procedures zien er omslachtig uit", zegt burgemeester Albert Beerens (Open VLD) van Opwijk, één van de gemeenten waar de coronacijfers de voorbije dagen alarmbellen deden afgaan.

In Tongeren reageren ze met dezelfde voorzichtigheid. "Het is essentieel om snel te kunnen handelen. Het beslissingsproces mag niet voor vertraging zorgen", zegt waarnemend burgemeester Ann Christiaens (CD&V).  "Het is wel nog wachten op de details. Alle tools die we krijgen zijn goed, maar het moet wel vlot kunnen verlopen." 

Ook in de Antwerpse gemeente Kontich dringt de vraag tot actie zich op door de stijgende cijfers. Burgemeester Bart Seldelachts (N-VA) is blij met het ontwerp van draaiboek, maar hij heeft ook vragen: "Al vijf dagen wordt er naar burgemeesters gewezen. Vanuit Vlaanderen hebben we dan gisteravond het draaiboek doorgekregen in de mailbox. Dat geeft handvatten om aan de slag te gaan, maar het moet wel nog worden goedgekeurd door de Veiligheidsraad, dat is moeilijk werken." 

De rol van gouverneur moet volstaan als tussenpersoon tussen lokale en federale niveau

Burgemeester Kontich Bart Seldeslaghs (N-VA)

Seldeslachts heeft op zich geen problemen met overleg, maar dan wel met "de juiste personen", laat hij verstaan. "Afstemming met buurgemeenten en de provinciegouverneur is noodzakelijk. De rol van de gouverneur moet dan volstaan als tussenpersoon met het federale niveau. Als het via een kabinet in Brussel moet gaan zie ik het heel somber in." 

Vanochtend had de burgemeester van Aalst, Christophe D'Haese (N-VA), al kritiek geuit op het draaiboek zoals het nu voorligt. "Als men aan crisisbestrijding wil doen, moet men snel kunnen ingrijpen." Dat zei hij in "De ochtend" op Radio 1. "Dit draaiboek is een heel log en bureaucratisch instrument dat het moeilijk maakt om operationeel vooral snel, efficiënt en congruent te werken."

Herbeluister de reactie van burgemeester D'Haese en lees daarna verder:

Laurie Dieffembacq

"Overleg is goed, maar het moet wel snel gebeuren"

De bezorgdheden van de burgemeesters worden ook opgevangen door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). "We krijgen inderdaad die bezorgde signalen", zegt woordvoerster Nathalie Debast. "Na een hele procedure van overleg moet er volgens het ontwerp nog toestemming of validatie komen van het Crisiscentrum om bepaalde maatregelen te nemen. Dat baart burgemeesters zorgen. We kunnen geen tijd verloren laten gaan door logge procedures."

"Als de tijd daar is om maatregelen te nemen, vertrouw dan op het lokale niveau en laat burgemeesters beslissen wat er nodig is om een lokale uitbraak tegen te gaan", gaat Debast verder. De VVSG heeft nog geen zicht op wat die "validatie" door het Crisiscentrum precies inhoudt, maar hoopt dat er aan de voorgestelde procedure nog zal gesleuteld worden vooraleer de Nationale Veiligheidsraad het draaiboek morgen definitief goedkeurt. 

Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) reageerde in "Het Journaal" op de kritiek. "De burgemeester is diegene die het best kan oordelen welke maatregelen nodig zijn. Wat wij vragen is dat men wel aftoetst met het Crisiscentrum opdat die maatregelen zouden passen in een bredere kern aan maatregelen", zei De Croo. "Maar als iemand maatregelen wil nemen om de veiligheid te garanderen, zal er niemand zijn om die een vingerbreed in de weg te leggen." 

Archieffoto Alexander De Croo
Photo News

Meest gelezen