Europees Parlementsvoorzitter Sassoli: "Akkoord over meerjarenbegroting brengt Green Deal en Digitale Agenda in gevaar"

Het Europees Parlement legt zich niet zomaar neer bij het akkoord dat de Europese staatshoofden en regeringsleiders gisteren hebben gesloten over het herstelfonds en de meerjarenbegroting. Dat in verschillende budgetten wordt gesneden om de deal erdoor te krijgen, brengt de toekomst van de volgende generatie Europeanen in gevaar, stelt het parlement. Voorzitter David Sassoli benadrukt dat het parlement het laatste woord heeft over de begroting en het akkoord niet zal goedkeuren als er geen aanpassingen komen.

Na een van de langste toppen uit de geschiedenis van de Europese Unie sloten de 27 staatshoofden en regeringsleiders gisterenmorgen in alle vroegte een akkoord over een historisch herstelfonds en de Europese meerjarenbegroting.

Het akkoord moet nu nog goedgekeurd worden door het Europees Parlement. Maar dat zal niet zomaar gebeuren, waarschuwde parlementsvoorzitter David Sassoli vandaag tijdens een persconferentie. In een resolutie waarover morgen gedebatteerd en gestemd wordt, verwelkomt het parlement het herstelfonds van 750 miljard euro dat de gevolgen van de coronacrisis moet aanpakken. Al betreurt het parlement dat het bedrag aan subsidies (door de Commissie op 500 miljard gezet) tijdens de top naar beneden is gehaald, tot 390 miljard.

Meer bezwaren heeft het parlement over de meerjarenbegroting. "Die moet een antwoord bieden op de belangrijkste uitdagingen waarmee Europa op middellange termijn wordt geconfronteerd, zoals de Green Deal, digitalisering, economische weerbaarheid en de strijd tegen ongelijkheid", aldus Sassoli. Dat door de Raad afgesproken is om in een aantal vooropgestelde budgetten te snijden om het herstelfonds erdoor te krijgen, stuit op verzet. "Deze meerjarenbegroting is niet haalbaar en onaanvaardbaar", stelt de resolutie.

Onder meer in de budgetten voor gezondheid en onderzoek, asiel en migratie, onderwijs, digitale transformatie en innovatie en een aantal klimaatbudgetten zou gesneden worden. "Gevaarlijk in de context van een pandemie", reageert het parlement (over gezondheid), "het zet de toekomst van de volgende generatie Europeanen op het spel" (over onder meer onderwijs en digitale transformatie) en "gaat in tegen de Green Deal" (over klimaat).

Deze meerjarenbegroting is onaanvaardbaar

Resolutie Europees Parlement waarover morgen wordt gestemd
Tevreden gezichten na de lange Europese Top gisteren, maar de deal mog ook nog door het Europees Parlement raken.
Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

De resolutie betreurt ook ten zeerste dat de bepalingen in het akkoord over het respecteren van de rechtstaat als voorwaarde om geld te krijgen uit het herstelfonds en de meerjarenbegroting fel zijn afgezwakt en wil daar een nieuw voorstel over doen. "We moeten exact weten welke maatregelen genomen kunnen worden alvorens we dit goedkeuren", zei voorzitter Sassoli. "We zullen niet tevreden zijn met enkel maar wat principes."

Ook de verhoogde kortingen op de bijdrage aan de EU voor onder meer Nederland, stemmen het parlement allerminst vrolijk. Dat drong er al meermaals op aan dat systeem van kortingen af te schaffen. De Raad handhaaft het syteem niet alleen, ze heeft de kortingen zelfs verhoogd, laakt de resolutie.

Sassoli wees erop dat de Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders niet het laatste woord heeft over de meerjarenbegroting en het parlement eerst zijn goedkeuring moet geven alvorens de deal in werking treedt. Morgen wordt in het parlement over de resolutie met bezwaren gestemd. Een definitieve stemming over de meerjarenbegroting zelf vindt mogelijk pas over enkele maanden plaats, voorspelde Sassoli. Eerst moet het akkoord van gisteren heronderhandeld worden, benadrukte hij, eraan toevoegend dat de wil van het Europees Parlement gerespecteerd moet worden. "Als er onvoldoende rekening wordt gehouden met onze voorwaarden, zal het Europees Parlement het akkoord niet goedkeuren."

Beluister hier een gesprek uit "De ochtend" met Europees Parlementslid Johan Van Overtveldt (N-VA) over het akkoord op de Europese top:

Meest gelezen