Archeologische site aan Flanders Expo levert bijzondere vondsten op

Aan The Loop, vlak bij Flanders Expo, hebben archeologen vondsten gedaan uit verschillende periodes. Zo vonden ze een maalsteen uit de Romeinse periode. Het is niet de eerste keer dat ze in de buurt archeologisch interessante zaken vinden. “We gaan soms tot 5000 jaar terug”, zo luidt het

Boomstamwaterputten uit de Romeinse periode, een volledig intact houten wiel uit dezelfde periode of restanten van gebouwen uit de late ijzertijd… Het zijn maar enkele vondsten die de laatste jaren zijn gedaan bij verschillende archeologische opgravingen aan The Loop in Gent. Momenteel loopt weer een archeologisch onderzoek in de Poortakkerstraat. “We hebben op deze site een aantal kuilen waar we de bodem onderzoeken. Die dateren uit de late bronstijd”, legt archeoloog Johan Hoorne uit. “Even verderop hebben we een boerderij uit de Romeinse periode opgegraven.”

Archeologische schatkamer

The Loop is een deel van Gent dat nog volop in ontwikkeling is en waar veel gebouwd wordt. Dat levert veel werk op voor archeologen legt Johan Hoorne uit: “Sinds 2007 doen wij opgravingen in en rond The Loop. Als we iets vinden van archeologische waarde dan gaan we dat ook documenteren. Het is vooral interessant dat we hier met een hele grote zone zitten waar veel archeologische sporen te vinden zijn. Maar nog interessanter is dat we uit meerdere periodes vondsten doen. Zo kunnen we verbanden leggen en kunnen we een groter verhaal vertellen en niet alleen maar per periode iets bijleren”, besluit Hoorne. Wie het project wil volgen kan voor meer informatie terecht op de Facebookpagina van De Logi & Hoorne.

Meest gelezen