Hartelijke ellebooggroet tussen Commissievoorzitter von der Leyen, Raadsvoorzitter Michel en Parlementsvoorzitter Sassoli. Maar Sassoli's parlement legt zich niet zomaar neer bij het akkoord dat de 27 lidstaten dinsdag sloten.
AFP or licensors

Europees Parlement dreigt ermee meerjarenbegroting niet goed te keuren: "Niet klaar om deze bittere pil te slikken"

Een grote meerderheid in het Europees Parlement kan zich niet vinden in het akkoord over het herstelfonds en de meerjarenbegroting dat de 27 lidstaten van de Europese Unie dinsdag hebben gesloten. Dat in die meerjarenbegroting verschillende beloofde investeringen geschrapt worden, stuit op veel kritiek. Als het akkoord niet aangepast wordt, dreigt het parlement de begroting van 1.074 miljard euro niet goed te keuren. Een resolutie daaromtrent werd met een grote meerderheid goedgekeurd.

Dag en nacht verschil lijkt het wel. 27 blije gezichten afgelopen dinsdag, na een uitzonderlijk lange top in Brussel. Tientallen kritische stemmen vandaag in het Europees Parlement. Het mag duidelijk zijn: het parlement is niet van plan zich zomaar neer te leggen bij het akkoord dat de 27 staatshoofden en regeringsleiders begin deze week sloten.

Vooral de meerjarenbegroting (2021-2027), goed voor 1.074 miljard euro, moet het ontgelden. Verschillende fracties kunnen niet aanvaarden dat verschillende beloofde investeringen geschrapt zijn, om zo het akkoord over het herstelfonds erdoor te krijgen. Onder meer de budgetten voor gezondheid, asiel en migratie, klimaat, onderzoek en innovatie vallen lager uit dan gepland. En dus kan dit akkoord allerminst toekomstgericht genoemd worden, stellen verschillende fracties.

Ja, "solidariteit komt eindelijk thuis", zei Manfred Weber, leider van de Europese Volkspartij, de grootste fractie in het Europees Parlement. “Nergens in de wereld hebben 27 landen zo'n eensgezind antwoord gegeven" op de crisis, stelde hij. Maar de verlaging van de budgetten ligt de EVP zwaar op de maag. Dat in gezondheidsbudgetten wordt gesneden in tijden van corona, "is niet te geloven". "Neen, mevrouw von der Leyen, we zijn niet klaar om deze bittere pil te slikken." Weber wees er ook op dat 90 procent van het budget van het herstelfonds naar nationale budgetten gaat, "maar we weten niet waar dat geld heen gaat". "We zouden het geld beter gebruiken voor duidelijke Europese projecten."

Dezelfde kritiek klonk ook bij de Socialisten & Democraten en verschillende andere fracties. "We zullen niet toestaan dat er in toekomstgerichte programma's gesneden wordt", zei S&D-fractieleider Iratxe García Pérez, die een lans brak voor eigen inkomsten voor de EU, zoals een eerlijke fiscaliteit. De groene fractie richtte haar pijlen op de zogenoemde "zuinige landen", die fractieleider Philippe Lamberts veeleer omschreef als "vrekkige" landen. Lamberts benadrukte ook dat er geen duidelijkheid is over de manier waarop de Commissie de geleende 750 miljard zal terugbetalen. "Dat is nog een enorme blinde vlek."

Na het debat in het parlement werd met een grote meerderheid een resolutie goedgekeurd met daarin een hele reeks bezwaren. De parlementsleden roepen de Raad en de Commissie ook op om het akkoord aan te passen, "want deze meerjarenbegroting is niet haalbaar en onaanvaardbaar", aldus de resolutie. Als het akkoord niet aangepast wordt, dreigt het parlement ermee de meerjarenbegroting niet goed te keuren.

"Parlement krijgt zijn rol"

Europees Raadsvoorzitter ("president") Charles Michel verdedigde vanmorgen zijn deal in het parlement. "Dit is een sterk en ambitieus akkoord", aldus Michel, "een groter antwoord op de crisis dan de VS en China" dat de Europese veerkracht en transformatie "een boost zal geven".

Michel begrijpt naar eigen zeggen de bezorgdheid van het parlement over de verlaging van enkele budgetten, maar, zo zei hij, "kijk naar het startpunt: je moet de begroting vergelijken met wat we vandaag hebben. Het budget dat we hebben afgesproken is veel hoger dan vandaag." Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen voegde eraan toe dat "we er in geslaagd zijn om te voorkomen dat er nog meer in de budgetten zou gesneden worden, zoals enkele landen wilden".

We hebben onze Europese huwelijksbelofte vernieuwd voor 30 jaar

Europees Raadsvoorzitter Charles Michel

Dit akkoord is niet alleen een financieel akkoord, zei Michel, "het gaat over de betekenis en richting van Europa de komende jaren". Met dit akkoord "hebben we onze Europese huwelijksbelofte voor 30 jaar vernieuwd".

Von der Leyen probeerde het parlement gerust te stellen: het zal "een volledige zeg hebben" over de uitwerking en implementatie van dit akkoord, "dat is essentieel". "Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat het herstelfonds echt iets oplevert."

Bekijk de reportage uit "Het Journaal", met de reactie van enkele Belgische Europarlementsleden:

Videospeler inladen...

Meest gelezen