Minimaal 1 bezoeker toegelaten, en kleurencodes in woonzorgcentra: zo wil Vlaanderen tweede golf aanpakken

De woonzorgcentra in Vlaanderen mogen niet meer volledig op slot gaan bij de tweede coronagolf. Bewoners zullen altijd minstens één bezoeker mogen zien. Dat is een van de honderd maatregelen waarover een akkoord is tussen meerderheid en oppositie in de coronacommissie van het Vlaams Parlement. In de centra moeten ook kleurcodes gelden om de bezoekregels vast te leggen. En krijgt Vlaanderen een soort drive-in-testcentra? Lees hier de meest opvallende maatregelen waarmee Vlaanderen de tweede golf tegemoet wil gaan. 

Op het randje van de tweede golf komt de coronacommissie in het Vlaams Parlement met een reeks maatregelen om een nieuwe piek tegemoet te gaan. "De realiteit lijkt ons wel in te halen", zegt de voorzitter van de commissie Björn Rzoska (Groen). De 95 aanbevelingen worden gesteund door de regeringspartijen N-VA, Open VLD en CD&V, en vanuit de oppositie door SP.A, Groen en Vlaams Belang. Ze worden vanmiddag voorgesteld, maar VRT NWS kon ze vroegtijdig inkijken.

De maatregelen gaan vooral over woonzorgcentra en ouderenzorg, maar ook over beschermingsmateriaal en de complexe beslissingsstructuren. De bedoeling is dat de regering hiermee aan de slag gaat, nog tijdens de zomer. 

Griepvaccinatie

Een paar opvallende voorbeelden. Het parlement wil dat álle risicopatiënten en alle 65-85-plussers gevaccineerd worden tegen de (gewone) griep met een "populatiebrede vaccinatie". Daarmee wordt het advies van de Hoge Gezondheidsraad gevolgd, dat eigenlijk nog verder gaat. 

Op die manier moeten “huisartsen in de herfst en de winter worden ontlast”, omdat de toestroom van nieuwe coronapatiënten dan zou kunnen samenvallen met de behandeling van grieppatiënten. 

Bezoek in woonzorgcentra

In woonzorgcentra moet het bezoek anders worden geregeld dan tijdens de eerste golf, willen de partijen. Het is een voorstel van CD&V, de partij van minister Wouter Beke zelf, om één bezoeker per week voor iedere bewoner te garanderen. 

Gisteren werden de regels voor bezoek in woonzorgcentra wel verstrengd. Bezoekers moeten de 1,5 meter afstand ook respecteren binnen de eigen bubbel. Fysiek contact, zoals handen geven, kussen of knuffelen, is dus niet meer toegelaten. Het dragen van een mondmasker blijft verplicht.

Ook mag het niet meer tot een systeem komen van “alles dicht” of “alles open”. Daarvoor kunnen kleurencodes worden ingevoerd (rood, oranje, groen), zoals die vanaf september ook in het onderwijs zullen gelden. Die kleurencodes moeten de "bezoekregeling van familie, mantelzorgers en de toegang voor vrijwilligers en huisartsen" bepalen. Dat voorstel komt dan weer van de N-VA.

Katrien Schryvers van CD&V legt uit waarom bezoek wel kan worden gegarandeerd tijdens een tweede golf:  

Videospeler inladen...
sabine joosten

Als iemand toch dreigt te overlijden, dan moet ervoor gezorgd worden dat er nog een afscheidsmoment met naasten mogelijk is. "We hebben hier heel schrijnende getuigenissen over gehoord en gelezen", verwijst Katrien Schryvers (CD&V) naar de getuigenissen in de commissie. "Het is een heel andere manier van rouwen als je geen afscheid hebt kunnen nemen zoals je dat zelf wou."

Voor demente bewoners moet er meer een aanpak op maat komen, en moet isolatie op de kamer zo veel mogelijk worden vermeden. Mantelzorg moet meer erkenning krijgen tijdens de tweede golf, en bijvoorbeeld als een "essentiële verplaatsing" worden beschouwd. Tests voor zorgpersoneel en mantelzorgers moeten dan weer kunnen in een zogenoemde vernieuwende “drive-through”, waar ze met de wagen snel door kunnen rijden. 

Hoe reageren woonzorgcentra op de nieuwe regels? Bekijk hier de reportage van "Het Journaal" en lees voort onder de video:

Videospeler inladen...

Eigen strategische stock

Op vlak van beschermingsmateriaal zoals maskers en schorten pleiten de partijen voor een stock in alle woonzorgcentra, die goed is voor minstens drie maanden. "De Vlaamse overheid voorziet zelf in een strategische, rollende noodstock van 3 bijkomende maanden die indien noodzakelijk kan ingezet worden over de Vlaamse zorgsectoren heen." Nu bestaat zo’n strategische stock op het federale niveau, maar Beke heeft al eerder gezegd dat hij daar een Vlaamse voorraad aan wil toevoegen.

En de veelbesproken contactopsporing (waarbij de contacten van besmette patiënten worden nagegaan), moet meer lokaal worden ondersteund, vindt het Vlaams Parlement. “Bijvoorbeeld via de huisartsen”, staat in de aanbevelingen, ook iets waar experten al meermaals hebben op aangedrongen. Het is opvallend dat de huisartsen hier opnieuw opduiken, want op de Overlegcomités van afgelopen week werd dat voorstel besproken, maar is er niet verder op ingegaan. 

Eenvoudige structuren

In de aanbevelingen staan ook meer structurele voorstellen, en die kunnen wel eens gezien worden als engagementen in het sociaal akkoord dat nog moet worden afgesloten voor het zorgpersoneel op het Vlaamse niveau.  Zo worden er opleidingen voorzien voor personeelsleden (inclusief logistiek personeel) rond hygiëne en infectiepreventie, “ook buiten de crisis”, klinkt het.

En deze maatregel laat wel heel weinig aan de verbeelding over: "Verminder het aantal werkgroepen en comités, taskforces, etc.", verwijst het parlement naar de complexe organisatiestructuur. "Wij vragen dat er gesnoeid worden in dat oerwoud, zodat er één boom blijft staan, waar er eenvoudig en helder beslissingen worden genomen", zegt Lorin Parys (N-VA). "Deze crisis beredderen met het huidige systeem is zoals soep eten met een vork."

Ook op vlak van communicatie willen de partijen het bij een tweede golf eenvoudiger. Er klinkt zware kritiek op de communicatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid aan de woonzorgcentra. Met een "cel crisiscommunicatie" van het Departement Welzijn moet dat beter tijdens een tweede golf.

Vanmorgen werden de aanbevelingen unaniem goedgekeurd in de coronacommissie van het Vlaams Parlement. De uiterst linkse partij PVDA heeft geen stemrecht in de commissie, maar was kritisch voor het voorstel. Parlementslid Jos D'Haese vond dat er te weinig plaats was voor kritiek op de aanpak in de opmerkingen van de commissie. 

PVDA-parlementslid Jos D'Haese legt uit waarom hij het niet eens is met het akkoord: 

Videospeler inladen...

Bekijk ook een fragment uit het interview met Karine Moykens, topvrouw van de Vlaamse Taskforce COVID-19, in "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen