WANGMO/ EurekaSlide

Cybercriminaliteit piekt als nooit tevoren: "Meer fraude bij online aankopen, identiteitsfraude en phishing"

De cybercriminaliteit in ons land blijft steeds sneller stijgen. Dat blijkt uit de jaarlijkse criminaliteitscijfers van de Belgische politie. Met 30 procent meer geregistreerde feiten dan in 2018 was het voorbije jaar een recordjaar wat informaticacriminaliteit betreft. Vooral feiten van phishing zijn opvallend vaker geregistreerd. 

De criminaliteitsstatistieken van de politie voor het jaar 2019 zijn klaar. Daaruit blijkt dat er meer dan ooit een verschuiving merkbaar is van "offline" naar "online" criminaliteit. Of nog: cybercriminaliteit piekt, diefstal en afpersing daalt. 

Gekende trend: criminaliteit daalt wereldwijd

In totaal registreerden de lokale en federale politiediensten vorig jaar bijna 880.000 processen-verbaal. Dat is ongeveer vergelijkbaar met het aantal geregistreerde feiten in 2018. Maar op langere termijn is er wel een duidelijke daling merkbaar. Zo registreerde de politie in 2011 nog meer dan 1 miljoen feiten. Ter vergelijking: dat is zo’n 17% meer dan het voorbije jaar. 

Zo daalde zowel het aantal geregistreerde autodiefstallen, als inbraken met meer meer dan 10%. En die daling is niet enkel in ons land te zien. Wereldwijd is er een dalende tendens in de criminaliteit. Men spreekt van een ‘“international crime drop”. De reden? Evoluerende politietechnieken zoals DNA-analyse, GSM-lokalisatie, versterkte buurtwerking, maar ook betere alarmsystemen.

De grote uitzondering: informaticacriminaliteit stijgt met 30%

Helaas is die daling niet merkbaar bij cybercriminaliteit, wel integendeel. Zo waren er in 2019 bijna 33.000 geregistreerde feiten van informaticacriminaliteit. Dat is maar liefst zo’n 30 procent meer dan het jaar ervoor, toen ging het om iets meer dan 25.000 geregistreerde feiten. Het gaat dan bijvoorbeeld om fraude bij het online kopen en verkopen van spullen of identiteitsfraude. Die stijging is al enkele jaren aan de gang, maar nooit zo uitgesproken als nu (zie grafiek hieronder). 

Bekijk hier de reportage van "Het Journaal" en lees voort onder de video:

Videospeler inladen...

Opvallend: er zijn vooral meer gevallen geregistreerd van phishing, waarbij dieven gebruikersgegevens stelen door mensen bijvoorbeeld naar een valse website te lokken. Vorig jaar ging het om 2.365 geregistreerde feiten, 80 procent meer dan in 2018.

Wat is de verklaring hiervoor? “Het maatschappelijke leven speelt zich meer en meer online af – inclusief aankopen, bankzaken en het professionele leven”, benadrukt de federale politie. “Maar het is ook mogelijk dat de stijging deels te verklaren is door een stijgende aangiftebereidheid: misschien vinden mensen steeds beter de weg om klacht neer te leggen en kunnen ze de schroom hierover gelukkig achter zich laten?”

We moeten extra blijven inzetten op "meer blauw online"

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V)

Zo toonde de Veiligheidsmonitor uit 2018 aan dat slechts 22% van de mensen die slachtoffer werden van oplichting via internet hier ook aangifte van deden. Met andere woorden: heel wat gevallen van cybercriminaliteit blijven ook nu nog altijd onder de radar. “We moeten dus extra blijven inzetten op ‘meer blauw online’,” zegt minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem. “Inclusief in investeringen in bijkomende en gespecialiseerde opleidingen die daarvoor nodig zijn.”

Meest gelezen