(c) VRT

Nieuwe op- en afritten naar ring rond Brussel in Machelen liggen er al drie jaar ongebruikt bij, wat is er aan de hand?

Sinds 2017 liggen er op het knooppunt van de ring rond Brussel met de E19 in Machelen nieuwe af- en opritten die de Woluwelaan met de ring verbinden maar ze zijn nog steeds niet open. Waarom toch? VRT NWS ging op onderzoek.

De foto hieronder toont het knooppunt Machelen. De verbindingen met de E19 (naar de rechterkant van het beeld) zijn al veel ouder, ze werden gebouwd in de jaren zeventig van de vorige eeuw. De nieuwe op- en afritten naar de Woluwelaan (naar de linkerkant) zijn nu ook gebouwd maar ze blijven voorlopig dicht.

(c) Google Maps

Nochtans is alles zo goed als klaar, op enkele wegwijzers en de verkeerslichten ter hoogte van de Woluwelaan na. De afritten naar de Woluwelaan zijn afgesloten met een hek.

(c) VRT

De volgende foto toont een beeld van de afrit van de buitenring naar de Woluwelaan. Rechts de twee rijstroken die de ring met de E19 naar Antwerpen verbinden, links de afgesloten afrit. Modder en bladeren bedekken het ongebruikte asfalt. Op de toekomstige splitsing staat al een bord scheef.

(c) VRT

Hoe komt dat nu? Navraag bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) leert dat de nieuwe verbindingen pas open kunnen zodra de heraanleg van de Woluwelaan voltooid is. En dat is pas eind 2022. 

Woluwelaan moet eerst op de schop

De Woluwelaan is een belangrijke weg die Vilvoorde met Zaventem en het oosten van Brussel verbindt en loopt ter hoogte van Machelen en Diegem doorheen een aantal zogenoemde reconversiezones. Dat zijn oudere bedrijventerreinen die op termijn een nieuwe bestemming krijgen. Die ontwikkeling is al een tijd aan de gang. Zo is vlakbij Diegem een nieuwe gevangenis in aanbouw. Even verderop naar het noorden, in Machelen, komt de nieuwe ‘Broeklin’-site. Dat is de opvolger van het definitief opgeborgen ‘Uplace’. Broeklin zal plaats bieden aan kleinere winkels, KMO’s, kantoren en opleidingscentra. 

Die nieuwe activiteiten zullen extra verkeer aantrekken. De in 2017 voltooide op- en afritten naar de ring zullen dat verkeer zoveel mogelijk rechtstreeks naar de ring afleiden zodat de Woluwelaan minder doorgaande verkeersbewegingen moet verwerken. De laan moet ook veiliger worden en krijgt aangepaste aansluitingen op onder meer de terreinen van de gevangenis en de Broeklin-site.

Er komt een tunnel onder de nieuwe aansluitingen van de Woluwelaan met de ring

Daarom gaat de weg tussen het kruispunt met de Haachtsesteenweg in Diegem en het kruispunt met de Kerklaan in Machelen volledig op de schop. Er komt een tunnel onder de nieuwe aansluitingen van de Woluwelaan met de ring. Zo kan het verkeer vlot van Diegem naar Machelen. In de rijrichting van Diegem zal er een vrije busbaan gebouwd worden zodat het openbaar vervoer niet meer in files moet aanschuiven. Tot slot komen er ook veilige fiets- en voetpaden (zie foto hieronder voor een impressie).

(c) werkenwoluwelaan.be

Veel tegenslag en een nieuwe timing

De werkzaamheden zullen nog verschillende jaren duren omdat de heraanleg van de Woluwelaan niet van een leien dakje loopt. Dat komt in de eerste plaats door het fiasco met ‘Uplace’. Lange tijd was niet duidelijk of het mega-winkelcomplex er wel of niet zou komen en bleef er dus onzekerheid bestaan over de wijze waarop de nieuwe site op de Woluwelaan moest aangesloten worden. Bovendien kreeg AWV zelf ook af te rekenen met bezwaarschriften en langdurige procedures tegen de toen voorgestelde aansluiting. De rechtbank oordeelde overigens steeds in het voordeel van het Agentschap.

Dat komt in de eerste plaats door het fiasco met ‘Uplace'

Ten tweede gaan grote wegwerkzaamheden bijna steeds gepaard met voorafgaande ingrepen in de nutsinfrastructuur zoals water en elektriciteit. AWV voerde al in september 2018 voorbereidende werkzaamheden met succes uit. De bedoeling was dat de aannemers van maatschappijen zoals Elia en Fluvius in mei 2019 dan zouden starten met de eigenlijke nutswerken. Echter, één van die bedrijven begon toen reserve te maken m.b.t. de prijs van een deel van de opdracht die blijkbaar wat onderschat was. Dat had te maken met grote boringen in de grond. Daarop ontstonden discussies tussen de verschillende partijen maar de nutsmaatschapijen verzekerden toch dat ze de opdracht wel degelijk rond het voorjaar van 2020 zouden klaren, en dat is wel degelijk (bijna) gelukt.

De laag met dode herfstbladeren op de nieuwe verbindingen zal dus nog wat aandikken

Maar toen kwam corona. Net voor de nutsmaatschappijen hun werk hadden voltooid. Veel werven werden stilgelegd. “De nutsmaatschappijen zullen hun werk afronden in het najaar van 2020. De aannemers van AWV zullen de werkzaamheden nu starten in oktober 2020, en we mikken op eind 2022 om de nieuwe Woluwelaan open te stellen,“ aldus nog Anton De Coster.

Dan pas gaan ook de nieuwe op- en afritten met de ring open. De laag met dode herfstbladeren op de nieuwe verbindingen zal dus nog wat aandikken.

Meest gelezen