ImageGlobe

"Meer oog voor ecologische belangen dankzij de ecocheques"

Wie ecocheques krijgt van zijn werkgever, koopt sneller ecologische producten. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van VIA, de vereniging van uitgevers van de cheques. 54% van de begunstigden van ecocheques zegt dat ze vorig jaar bij hun aankopen meer belang hechtten aan ecologische producten.

Uit een onderzoek bij de bezitters van ecocheques blijkt dat 54% van hen meer oog heeft voor het ‘ecologische aspect’ sinds ze van die cheques kunnen profiteren. Dat is een stijging van 15% in twee jaar tijd. Het onderzoek gebeurde in opdracht van VIA, de vereniging van uitgevers van ecocheques.

Ecocheques zijn in december 2008 in het leven geroepen op initiatief van de sociale partners. Alleen wie in de privésector werkt, kan ecocheques van zijn werkgever krijgen. Het is een extralegaal voordeel. Er hoeven geen belastingen of sociale lasten op betaald te worden. Vorig jaar waren er zo’n 1.850.000 begunstigden. Met de cheques kunnen er meer dan 1.000 producten en diensten gekocht worden.

Eens de 250 euro besteed, val je niet terug naar minder ecologisch consumeren

Olivier Bouquet, voorzitter van VIA

Iemand kan jaarlijks 250 euro aan ecocheques krijgen. Opmerkelijk is wel dat als dat bedrag opgesoupeerd is, de mensen ‘ecologisch’ blijven denken en kopen, zegt Olivier Bouquet, voorzitter van VIA.

“Het bedrag aan ecocheques dat je jaarlijks krijgt, is 250 euro. Eens dat je dat besteed hebt, ga je niet terug vallen naar minder ecologisch consumeren. Het is een soort bestendiging van dat gedrag. Als je rekent dat er meer dan 1,8 miljoen begunstigden zijn in België, is dat impacterend.”

Vlamingen, Walen en Brusselaars spenderen hun ecocheques anders

In België bestaan er grote verschillen tussen de gewesten wat er met de ecocheques wordt aangekocht. Walen zullen eerder kiezen voor huishoudtoestellen, terwijl Vlamingen hun ecocheques liever gebruiken om bijvoorbeeld hun factuur voor de aankoop van een fiets wat te drukken. Brusselaars zijn dan weer meer geneigd om ze te gebruiken in de doe-het-zelfwinkels en biowinkels.

De keuze van het product hangt ook af van de koopkracht van de begunstigden. Gezinnen met een comfortabeler loon (meer dan 3.500 euro bruto) gebruiken de ecocheques als een financieel hulpmiddel waarmee ze zich producten voor hun hobby’s kunnen veroorloven, zoals een elektrische fiets of tuinmateriaal. Gezinnen met een meer bescheiden inkomen opteren voor multimedia en huishoudtoestellen met een ecologisch label. Dat label vormt voor consumenten de garantie dat het product energiezuinig is, wat ook een impact kan hebben op andere facturen. 

In totaal heeft het gebruik van de ecocheques vorig jaar geleid tot een geraamde CO₂-besparing van 274.000 ton. 

Olivier Bouquet, voorzitter van VIA

Een grote ecologische impact

De ecocheque beïnvloedt de koopkracht van de begunstigden en stelt hen in staat om hun consumptiegedrag te wijzigen, maar het heeft ook een grote ecologische impact. Het feit dat één euro aan gebruikte ecocheques gelijk staat aan één kilogram uitgespaarde CO₂ duidt erop dat deze handeling een impact heeft op ons leefmilieu.

“In totaal heeft het gebruik van de ecocheques vorig jaar geleid tot een geraamde CO₂-besparing van 274.000 ton. Het equivalent van 14 miljoen reizen heen en terug met de auto tussen Brussel en Oostende of de jaarlijkse CO₂-uitstoot van 26.915 Belgen”, aldus Olivier Bouquet.

Top 10 meest gekochte productcategorieën

  1. Multimedia & huishoudtoestellen
  2. Tuinmateriaal
  3. Verlichting
  4. Fietsen
  5. Aankoop van bioproducten
  6. Renovatie & bouw
  7. Do it Yourself-spullen
  8. Duurzame producten in hout
  9. Tweedehands & herstelling
  10. Toerisme

Meest gelezen