Videospeler inladen...

Hoe is de coronasituatie in Brussel?

“Brussel vaart een beetje blind”, zei burgemeester Bart De Wever (N-VA) over het aantal besmettingen in de hoofdstad. Was het een bliksemafleider, nadat in de provincie Antwerpen de lockdown light werd aangekondigd of zit er een serieuze grond van waarheid in deze vingerwijzing? “Terzake” ging kijken hoe er in Brussel getest wordt en vergeleek ook de cijfers met die van Antwerpen. 

Een avondklok die ingaat om 23.30 uur, verplicht een mondmasker dragen en telewerken… Door het snel stijgende aantal besmettingen met het coronavirus zag de provincie Antwerpen zich genoodzaakt om de coronamaatregelen gevoelig aan te scherpen. 

“Een lockdown light”, zo noemde burgemeester Bart De Wever van ‘t stad het pakket van nieuwe maatregelen. Volgens de burgervader heeft Antwerpen het geluk dat er een nauw contact is tussen het stadsbestuur en de eerstelijnszorg.

Zorgen

Door die samenwerking beschikt Antwerpen snel over cijfers, stelt De Wever.  “Veel sneller dan in de rest van het land. Over sommige andere grootsteden maak ik me - eerlijk gezegd - zorgen over wat ze weten.”

De Wever haalde Brussel aan als een van die grootsteden. "De voorzitter van de huisartsenvereniging heeft al aangegeven dat ze in Brussel bijzonder weinig weten (over potentiële besmettingen, red.). Veel Brusselaars hebben niet eens een huisarts. Brussel vaart een beetje blind. Je ziet corona pas als je het in ziekenhuizen ziet opdagen", stelde De Wever.

Cijfers

Goed, laten we er dan eens een aantal cijfers bijnemen: het aantal COVID-tests dat afgenomen werd tussen 10 en 23 juli:

  • In het Brussels Hoofdstedelijk gewest werden in die periode 12.000 tests afgenomen, terwijl Brussel 1,21 miljoen inwoners telt
  • In de provincie Antwerpen werden in diezelfde periode 33.000 tests afgenomen, met 1,858 miljoen inwoners

De conclusie is onmiskenbaar: in Brussel wordt in absolute cijfers én in verhouding tot de bevolking veel minder getest dan in Antwerpen.

Minder positieve gevallen

Kijken we nu naar het aantal mensen dat positief test, dan durft Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie, te besluiten dat Brussel beter aan toe is dan Antwerpen.

“Bij ons zijn 2 procent van de geteste gevallen positief, terwijl dat cijfer in Antwerpen toch een stukje hoger ligt, rond de 4 à 5 procent”, zei Neven tijdens een studiogesprek in “Terzake”.

Tegelijk is Neven er niet helemaal gerust op voor de komende tijd: “Ik denk niet dat we in een Antwerpse situatie zitten, maar ik ga ook niet zeggen dat we over een week niet in een Antwerpse situatie zullen zitten, want we zien dat in Brussel het aantal besmettingen ook aan het stijgen is.”

Bekijk het interview met Inge Neven in "Terzake" en lees eronder verder:

Videospeler inladen...

Capaciteitsprobleem

Hoe komt het nu dat er in Brussel zoveel minder wordt getest dan in Antwerpen? Aan de Zenne spelen verschillende problemen. 

Het eerste probleem: de Brusselse testcentra zijn de laatste weken overbevraagd, waardoor mensen die zich in Brussel laten testen lang moeten wachten voor ze hun resultaten hebben. Het kan tot 5 dagen duren voor iemand weet of hij al dan niet besmet is met het coronavirus. 

Inge Neven erkent dat die wachttijd de afgelopen tijd sterk is opgelopen, maar ze maakt zich sterk dat er hard aan gewerkt wordt om die tijd terug te dringen. In Brussel worden nu zo’n 2.000 testen afgenomen per dag. Tegen eind augustus wil men naar 5.000 gaan.

Volgens Neven is de wachttijd opgelopen doordat zich plots heel veel mensen laten testen: mensen die op vakantie vertrekken naar het buitenland én mensen die terugkeren van vakantie uit de zogenoemde rode zones, die verplicht getest moeten worden. 

Er is onvoldoende capaciteit om die toevloed aan te kunnen. De Brusselse ziekenhuizen hebben na de piek van de coronacrisis namelijk hun testcapaciteit gevoelig afgebouwd omdat ze minder COVID-patiënten binnen kregen. Concreet: enkele weken geleden waren er nog 13 testcentra actief in de Brusselse ziekenhuizen, nu zijn dat er nog slechts 4.

Om de capaciteit weer op te krikken is besloten om volgende week een drietal testcentra opnieuw te openen. Bij de ziekenhuizen die nog aan het testen waren, wordt gekeken of zij meer uren per dagen kunnen testen. Daarnaast wordt gekeken of privélabo’s ook een tandje kunnen bijsteken. 

Om asymptomatische gevallen (mensen die geen ziektesymptomen vertonen) te testen, wordt ook gekeken of er testcentra geopend kunnen worden. De Brusselse overheid kijkt of die testcentra eventueel gegroepeerd kunnen worden voor kleinere gemeentes. Nu komen zulke patiënten vaak bij de huisartsen terecht.

Geen huisarts

Over huisartsen gesproken, dat brengt ons bij een tweede probleem in Brussel: in de grootstad leven relatief veel mensen in kansarmoede, die geen vaste huisarts hebben. Maar om je te laten testen, heb je een voorschrift nodig. 

Bijgevolg is er voor armen een grote drempel om zich te laten testen. Om die drempel weg te halen, zegt Inge Neven, zet Brussel sensibiliseringsacties op. Zo is sinds eind mei een telefoonnummer actief - 1710 - waarnaar mensen kunnen bellen om bij een huisarts een voorschrift voor een COVID-test op te halen.

Vinger aan de pols

Voor die huisartsen is volgens epidemioloog Pierre Van Damme (Universiteit Antwerpen) ten slotte een belangrijke rol weggelegd. Volgens de professor hebben zij er een heel goed zicht op wat er gebeurt in hun omgeving en pikken zij heel snel op wat er gaande is in hun wijk. 

“Zij zien de vermoedelijke gevallen en gaan die ook testen. En als er heel veel positieve gevallen worden getest, dan zijn de algemene cijfers betrouwbaar.” Maar als zij niet alle patiënten bereiken en kunnen laten testen, dan zeggen de cijfers veel minder, waarschuwt Van Damme.

Van Damme krijgt van de huisartsen signalen dat zij niet langer aan het huidige hoge tempo kunnen blijven testen. “Op dit moment testen ze in het Antwerpse vermoedelijk 1 op de 3 positieve gevallen."

"Als ze niet meer systematisch bij iedereen een neus-keelswab kunnen afnemen en aantal testen zakt naar 1 op de 6, is het cijfer van de positieve testen geen goede indicator meer.” Daarom pleit de epidemioloog ervoor om de huisartsen extra te ondersteunen om de vermoedelijke gevallen goed te kunnen blijven testen.

Bekijk hier het interview met Pierre Van Damme in "Terzake":

Videospeler inladen...

Meest gelezen