Meetstoel onderzoekt stoepen om het comfort van de voetgangers in Brussel te verbeteren

Een rolstoel met allerlei meettoestellen moet voetpaden in Brussel voor voetgangers comfortabeler en veiliger maken. Brussel Mobiliteit en het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) hebben daarvoor een "meetstoel" ontwikkeld.

Met deze rolstoel kan de kwaliteit van voetpaden objectief gemeten worden. "Er zijn drie belangrijke criteria voor het comfort van de voetganger: de vlakheid die belangrijk is voor het comfort, de stroefheid wat dan weer belangrijk is tegen uitglijden, en de dwarse en overlangse hellingsgraad", zegt Inge Paemen van Brussel Mobiliteit.

Alle resultaten zullen opgenomen worden in een centrale databank: "De bedoeling is om na te gaan welk type van materialen en welke plaatsingstechnieken de beste resultaten geven", gaat Paemen verder. "Maar het schept ook de mogelijkheid om de evolutie van de gebruikskwaliteit na te gaan op lange en middellange termijn."

Meest gelezen