Moskeeën dicht met Offerfeest is extra offer

Omwille van het coronavirus roepen de Federatie van Marokkaanse Moskeeën en de Raad van Theologen op om de moskeeën dicht te houden met het Offerfeest, dat vrijdag begint. “Dit is een extra offer uit solidariteit voor elkaar”, zegt woordvoerder Mohamed Achaibi.

Op de tiende dag van de islamitische hadj-maand begint Eïd el-Kebir of het ‘Grote Feest’. Al meer dan veertien eeuwen lang vieren moslims gedurende drie dagen lang hoe de profeet Ibrahim bereid was zijn zoon te offeren en hoe God hem via een engel liet weten dat hij een ram in plaats van zijn zoon ten offer mocht brengen. Vandaar ook de naam Eïd al-Adha of ‘Offerfeest’. Voor moslims is dit het belangrijkste feest van het jaar. Het begint vrijdagmorgen 31 juli en het start dit jaar wereldwijd op dezelfde dag, wat uitzonderlijk is.

Maar dit Offerfeest wordt ook uitzonderlijk omwille van de coronapandemie. Overal ter wereld worden bijzondere maatregelen getroffen om de verspreiding van het covid 19-virus te stoppen. Dat gebeurt ook op de heiligste plaatsen van de islam: de hadj – de pelgrimstocht naar Mekka die elke moslim minstens één keer in zijn leven hoopt te doen – werd dit jaar beperkt tot inwoners van Saudi-Arabië. Ook hier in ons land worden strenge maatregelen genomen, omdat het coronavirus weer snel om zich heen grijpt.

We zullen thuis moeten bidden en onze vreugde online moeten delen.

Gebedshuizen dicht

Gezien deze uitzonderlijke omstandigheden lanceren de Federatie van Marokkaanse Moskeeën en de Raad van Theologen samen een oproep om de islamitische gebedshuizen met dit Offerfeest overal te lande dicht te houden. Dit feest is bij uitstek een groepsgebeuren, waarbij moslims elkaar enthousiast een gezegend Offerfeest – Eïd al-Adha Mubarak – toewensen en elkaar kussen en omhelzen. Dit jaar kan dat niet! Het heeft daarom geen zin samen te komen voor het gebed; we zullen thuis moeten bidden en onze vreugde online moeten delen.

Dit is pijnlijk voor moslims, maar laat ons het beschouwen als een extra offer uit solidariteit voor elkaar. Dit is trouwens niet het enige offer dat wij door corona moeten brengen. Zoals onze joodse vrienden Pesach en onze christelijke vrienden Pasen niet konden vieren zoals zij dat gewoonlijk doen, moesten ook wij de heilige maand Ramadan tijdens de lockdown beleven, dat wil zeggen: zonder dagelijkse bijeenkomst in de moskee noch gemeenschappelijke iftar-maaltijden met de ruime familie of vrienden en kennissen.

Onverdoofd slachten

Het Offerfeest staat in ons land al langer onder druk. Zowel in het Vlaamse als in het Waalse gewest is er een verbod op het rituele onverdoofde slachten, regelgeving die wij sterk betreuren en blijven bekampen. Ter info: indien de moslimgemeenschap het onverdoofde slachten zou loslaten – wat om religieus-rituele redenen moeilijk ligt – zou de verdoofde slachting volgens de huidige wettelijke en decretale regels thuis kunnen doorgaan, zonder de minste controle wat dierenwelzijn en voedselveiligheid betreft. Begrijpe wie kan.

De Vlaamse gelovige en praktiserende moslims bewandelen echter al lang andere pistes om hun koranieke plicht te volbrengen. Zij bestellen een offerschaap via een halal-slagerij; zij slachten onder verdoving op vier erkende tijdelijke slachtvloeren in Vlaanderen; zij spreken met maximum zeven gezinnen af om een offerrund in een erkend slachthuis met de post cut stunning-methode (verdoving na keelsnede) te slachten; zij sturen geld naar het thuisland om daar een offer in naam van de familie te brengen; of zij doneren geld aan een sociale organisatie.

Wij roepen niet alleen voor de gezondheid van de moslimgemeenschap op de islamitische gebedshuizen gesloten te houden, maar voor die van alle Vlamingen. 

Solidariteit

Het offeren van een schaap is echter maar één aspect van het ‘Grote Feest’. Centraal staan de onderlinge verbondenheid van de islamitische gemeenschap, het versterken van familiale en collegiale relaties en de solidariteit met alle burgers. Want wij hebben niet alleen voor de gezondheid van de moslimgemeenschap beslist op te roepen de islamitische gebedshuizen met dit Offerfeest gesloten te houden, maar voor die van alle Vlamingen. Omdat wij moslims van hier zijn, investeren we ook in correcte Nederlandstalige communicatie.

Is het dan te veel gevraagd om het stigmatiseren van bevolkingsgroepen in verband met de stijgende coronabesmettingen te vermijden. Viroloog Marc Van Ranst - die ons bij onze besluitvorming begeleidt - beklemtoont steevast dat het virus niet het minste onderscheid maakt tussen wie gelovig is of wie niet, wie voorouders in het ene land heeft en wie in het andere, of noem maar op. Besmettingshaarden en superverspreiders kunnen overal opduiken en ze duiken momenteel ook overal op.

Gerichte communicatie

Wel erkennen wij dat gerichte communicatie kan helpen om iedereen op dezelfde ‘veilige’ lijn te krijgen. De moslimgemeenschappen in ons land en hun moskeeën hebben de voorbije weken al grote inspanningen gedaan en wij gaan op dat elan voort. De meeste moskeeën hebben Facebookpagina’s in het Nederlands; wij denken na over een soort ‘Moskeenet’ naar analogie met het katholieke Kerknet; wij lanceren gedragen en duidelijke woordvoerders. Wij roepen dan ook media en overheid op om voortaan nog meer met dan over ons te spreken.

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.

Meest gelezen