Radio 2

Gouverneur De Witte van Vlaams-Brabant: "Antwerpse sportclubs die in hun provincie niet mogen spelen of trainen  mogen niet uitwijken naar Vlaams-Brabant"

Gouverneur Lodewijk De Witte verbiedt Antwerpse sportclubs in Vlaams-Brabant. Door de strenge coronamaatregelen mogen Antwerpse sportclubs niet trainen of spelen in hun provincie. Sommige clubs wilden het verbod omzeilen door naar Vlaams-Brabantse gemeenten uit te wijken.

De boodschap van  gouverneur De Witte is duidelijk: "Het kan niet de bedoeling zijn dat de maatregelen die in Antwerpen zijn opgelegd, worden omzeild door uit te wijken naar Vlaams-Brabantse gemeenten die op zo'n 10 à 15 kilometer van de provincie Antwerpen liggen." Zo was voetbalclub KV Mechelen van plan om te gaan trainen in Kampenhout.

Algemeen verbod

De gouverneur wijst er ook op dat verschillende Vlaams-Brabantse gemeenten alle evenementen op hun grondgebied tot eind augustus hebben verboden. Het zou niet logisch zijn om sportactiviteiten die in de provincie Antwerpen  niet toegelaten zijn, hier wel te laten doorgaan. De Witte vraagt dan ook aan de burgemeesters om activiteiten van Antwerpse sportclubs in hun gemeente te verbieden. 

Meest gelezen