Coronacrisis haalt Limburgse bouwsector onderuit. "Omzet en winst halveren"

Uit de jaarlijkse enquête van de Confederatie Bouw Limburg en werkgeversorganisatie Voka blijkt dat de omzet en de winst van de bouwbedrijven dit jaar zullen halveren. Opvallend is ook dat bijna een vijfde van de bedrijven de klassieke bouwvakantie aangreep om de opgelopen achterstand door de coronacrisis in te halen.

De toekomst van de bouwsector, één van de sterkhouders van de Limburgse economie, oogt somber volgens de Confederatie Bouw Limburg en Voka. Ze verwachten dat de bouwsector dit jaar nog stabiel zal blijven, maar dat de slagkracht in 2021 zal dalen. "Het aantal vergunning in de bouwsector is nog constant", zegt Chris Slaets, de directeur van de Confederatie Bouw Limburg. "De terugval in nieuwbouw wordt volledig gecompenseerd door de expansie in de renovatiebouw. Maar deze recente cijfers zeggen helaas niks over de impact van de coronacrisis. Het gaat hier om vergunningen die eind 2019 en begin 2020 werden aangevraagd. Bovendien is iemand die een bouwvergunning krijgt, niet verplicht om daadwerkelijk te bouwen. Nadat Covid-19 de bouwsector enkele maanden aan banden legde, verwachten we dat ook veel vergunninghouders hun plannen zullen uitstellen. De activiteiten in de sector zullen met 10 procent afnemen.”

Bouwvakantie niet heilig

Ook de ambitie om extra mensen aan te werven in de bouwsector is afgezwakt. Slechts een kwart van de bedrijven is momenteel nog van plan om extra personeel in dienst te nemen.  Een vijfde van de bouwbedrijven heeft zich deze zomer niet gehouden aan de traditionele bouwvakantie. "Veel bedrijven hebben de eerste week of de derde week toch doorgewerkt om de achterstand door de coronacrisis in te halen", gaat Slaets verder. "Mits goede afspraken met het personeel moet er flexibel omgesprongen kunnen worden met die bouwvakantie." 

Duurzaamheid

De jaarlijkse bouwenquête brengt tenslotte ook een positieve tendens aan het licht. “Zo blijken bouwbedrijven massaal bezig te zijn met de toekomst en met duurzaamheid”, verduidelijkt Johann Leten van Voka. “71 procent van de bedrijven geeft aan bezig te zijn met duurzaamheid uit ethische overwegingen. Er blijkt echter wel een duidelijk mismatch te zijn tussen de steunmaatregelen vanuit de overheid en de implementatie op het terrein, alsook door het uitblijven van een duidelijk wetgevend kader en de moeilijkheden om vergunningen te bekomen. We roepen de regering dan ook op om hier werk van te maken.”

Meest gelezen