Videospeler inladen...

"Verbreek banden met universiteit": medewerkers KU Leuven eisen in open brief strengere sancties tegen leden Reuzegom

Meer dan 20 professoren en onderzoekers van de KU Leuven vragen aan universiteitsrector Luc Sels om alsnog hardere tuchtsancties te nemen tegen de studenten van Reuzegom die destijds betrokken waren bij de studentendoop die leidde tot de dood van Sanda Dia. Zo willen ze dat de betrokkenen die nog studeren aan de KU Leuven geschorst worden. "Welk signaal geven we aan huidige en toekomstige studenten indien tot op vandaag geen enkele van de betrokken daders enige noemenswaardige sanctie heeft gekregen?" vragen ze zich af.

De 20-jarige student Burgerlijk Ingenieur Sanda Dia overleed in december 2018 in het ziekenhuis. Hij had deelgenomen aan een doopritueel van de - intussen ontbonden - studentenclub Reuzegom. De opdrachten die Sanda Dia daarbij moest doen, waren de jongeman fataal geworden. 

Het parket wil 18 toenmalige Reuzegommers voor de rechter wegens onterende behandeling, toediening van kwalijke stoffen en onopzettelijke doding. Of zij effectief voor de rechter zullen moeten verschijnen, beslist de raadkamer begin september.

De universiteit van Leuven zelf heeft de betrokkenen vorig jaar al een tuchtsanctie opgelegd. Ze moesten een maatschappelijke taakstraf doen en een paper schrijven. Intussen zijn sommigen onder hen al afgestudeerd. Destijds liet rector Luc Sels weten dat hij "zwaar geschokt" was door de gebeurtenissen, iets wat hij vorige week herhaalde na een choquerende reconstructie van de fatale doop in de krant Het Nieuwsblad. Bleek onder meer dat de betrokken Reuzegomleden de sporen van de doop destijds vlug hadden uitgewist.

Sommigen vinden dat de reactie van de KU Leuven te zwak is geweest, onder hen nota bene oud-rector Rik Torfs. Meer dan 20 professoren en medewerkers van de universiteit hebben nu een open brief geschreven aan rector Luc Sels, met de vraag om een kordater optreden, zeker in het licht van wat recent in de media naar boven is gekomen over de doop.

Volgens professor Maarten Loopmans, die de brief mee ondertekende, was de eerdere tuchtsanctie niet per se een foute beslissing. "Maar op basis van wat we nu weten, lijkt de zwaarste sanctie de enige mogelijke. Met deze brief willen we laten zien dat daarvoor een draagvlak is onder het personeel van de KU Leuven." Die zwaarste sanctie is een uitsluiting van de universiteit.

"Dit tart elke verbeelding"

"De daders van de Reuzegom hebben hun studies kunnen voortzetten; sommige zijn intussen zelfs afgestudeerd. Andere leden die op de hoogte waren van de omstandigheden van het overlijden van Sanda Dia hebben weinig hinder ondervonden of werken als assistent aan onze universiteit. Dit tart elke verbeelding", schrijven de KU Leuven-medewerkers in de open brief.

De ondertekenaars vragen concreet dat de betrokkenen die momenteel nog studeren aan de universiteit "met onmiddellijke ingang geschorst" worden. "Tevens moet de KU Leuven zich beraden over de mogelijke sancties die ze nog kan nemen ten aanzien van degenen die ondertussen zijn afgestudeerd, van wie er minstens één aan onze universiteit tewerkgesteld zou zijn", schrijven ze.

Bekijk hier meer uitleg door professor Maarten Loopmans, één van de ondertekenaars, in "Terzake": (lees voort onder de video)

Videospeler inladen...

De professoren die de open brief schreven, vragen ook een herziening van de tuchtprocedure. Volgens het reglement van de KU Leuven kan de tuchtcommissie van de universiteit alleen worden samengeroepen wanneer de vicerector Studentenbeleid, die belast is met tucht, een uitsluiting van een student overweegt. "Wij willen daar verandering in zien, zodat er garanties komen dat zwaarwichtige feiten als deze niet enkel door de vicerector worden beoordeeld maar automatisch voor een tuchtcommissie verschijnen."

Rector Luc Sels heeft intussen gereageerd,  via een opiniestuk en een interview in "Terzake". Lees en bekijk zijn reactie hier.

Open brief aan KU Leuven-rector Luc Sels

Geachte rector,

Als medewerkers van de KU Leuven zijn we diep geschokt en beschaamd over de recente onthullingen rond het overlijden van student Sanda Dia in het kader van de "studentendoop" van Reuzegom in december 2018. 

Als professoren aan deze universiteit, die zich verantwoordelijk voelen voor het klimaat dat de KU Leuven studenten biedt kunnen we dit alles niet met lede ogen aanschouwen. Welk signaal geven we aan huidige en toekomstige studenten indien tot op vandaag geen enkele van de 18 betrokken daders enige noemenswaardige sanctie heeft gekregen? De daders van de Reuzegom hebben hun studies kunnen voortzetten; sommige zijn intussen zelfs afgestudeerd. Andere leden die op de hoogte waren van de omstandigheden van het overlijden van Sanda Dia hebben weinig hinder ondervonden of werken als assistent aan onze universiteit. Dit tart elke verbeelding.

Bovendien lezen we dat de studentenvertegenwoordigers die voor een meer kordate aanpak pleiten ernstige intimidaties hebben ondervonden: vandalisme, bedreigingen, homofobe beledigingen - handelingen die niet thuishoren aan de universiteit en die ondanks de neergelegde klachten tot op heden ongestraft zijn gebleven.

Het gerecht moet zijn werk doen, maar als universiteit kunnen en moeten we ook reageren. Een tuchtrechtelijke sanctie heeft geen strafrechtelijk karakter. Een universiteit kan zelfstandig beslissen welke studenten aan haar instellingen welkom zijn. Zeker nu nieuwe elementen aan het licht zijn gekomen die duidelijk aantonen dat deze studenten hebben gelogen in hun getuigenis.

Artikel 122 van het tuchtreglement laat er geen enkele twijfel over bestaan: studenten dienen zich in hun gedragingen en sociale betrekkingen zowel binnen als buiten de universitaire gemeenschap te laten leiden door eerbied voor de menselijke persoon. Indien de mensonterende behandeling van een student met de dood als gevolg geen zwaarste inbreuk is op “eerbied voor de menselijke persoon”, dan kunnen we het algehele nut van een tuchtreglement in vraag stellen.

Als ondertekenaars vragen we dat alle betrokken leden van het ondertussen ontbonden Reuzegom die momenteel nog aan onze Alma Mater studeren met onmiddellijke ingang geschorst worden en alle banden met de universiteit verbroken worden. Tevens moet de KU Leuven zich beraden over de mogelijke sancties die ze nog kan nemen ten aanzien van degenen die ondertussen zijn afgestudeerd, van wie er minstens één aan onze universiteit tewerkgesteld zou zijn.

Verder verzoeken we ook een herziening van de bestaande tuchtprocedure en een evaluatie van de specifieke  tuchtprocedure gevolgd ten aanzien van de leden van Reuzegom. Artikel 125 van het tuchtreglement voorziet vijf mogelijke sancties, gaande van waarschuwing tot de uitsluiting als meest verregaande sanctie. Een tuchtcommissie wordt enkel samengeroepen wanneer een uitsluiting door de vicerector wordt overwogen. Wij willen daar verandering in zien, zodat er garanties komen dat zwaarwichtige feiten als deze niet enkel door de vicerector worden beoordeeld maar automatisch voor een tuchtcommissie verschijnen.

We roepen de universiteit tevens op nog meer werk te maken van haar gelijke kansen- en diversiteitsbeleid, dat tot dusver te vrijblijvend is.  De werking van het meldpunt grensoverschrijdend gedrag moet worden geëvalueerd: hoeveel meldingen gebeuren er op jaarbasis? Wat gebeurt er met de klachten? Verder moet het bestaan van dit meldpunt actiever worden gepromoot onder de studenten. De elementen die in de berichtgeving rond de affaire naar boven zijn gekomen wijzen duidelijk op racisme en elitisme. Onze universitaire missie is niet enkel studenten op te leiden voor de arbeidsmarkt maar vooral ook verantwoordelijke burgers te vormen die met een juist moreel kompas de wereld ingaan. Daarin dragen wij een nooit te relativeren verantwoordelijkheid.  

Wij roepen dan ook het rectoraat op om het juiste signaal naar haar personeel en studenten te sturen en kordaat te handelen. We bieden waar nuttig graag onze hulp aan.

Orhan Ağırdağ
Karen Allacker
Karel Arnaut
Jaak Billiet
Ann Cassiman
Filip De Boeck
Lieven De Cauter
Isabel De Coninck
Bruno De Meulder
Ezra Dessers
Nadia Fadil
Hilde Heynen
Martin Kohlrausch
Rudi Laermans
Matthias Lievens
Maarten Loopmans
Deirdre Maes
Frank Moulaert
Ides Nicaise
Karen Phalet
Jeroen Poblome
Magaly Rodriguez
Jan Schreurs
Robert Speijer
Jan van Bavel
Pieter van den Broeck
Karel Van Nieuwenhuyse
Han Verschure

Meest gelezen