BELGA

Meer dan helft ex-coronapatiënten heeft psychische klachten: "Impact van COVID-19 op geestelijke gezondheid is enorm"

Ex-coronapatiënten kampen vaker met psychische klachten zoals depressies, angsten en posttraumatische stressstoornissen (PTSS). Dat heeft een nieuwe Italiaanse studie aangetoond. Bij meer dan de helft van de ex-patiënten stelden ze een psychische stoornis vast. ”De impact van de ziekte op de geestelijke gezondheid is enorm”, bevestigt psycholoog Koen Lowet.

“Na drie weken behandeling genas ik van COVID-19. Thuis. Ik had geen koorts en moest enkel een beetje hoesten. Maar soms 's nachts kon mijn adem plots wegvallen, waardoor ik het gevoel kreeg dat ik dood zou gaan… Ik bleef urenlang op het balkon zitten en probeerde frisse lucht in mijn longen te blazen. Het was verschrikkelijk. Door die paniek leed ik meer dan door COVID.” Een ex-coronapatiënt getuigt over de paniekaanvallen die hij ervaart. Deze patiënt is lang niet de enige. 

Het was meteen duidelijk dat de infectie ook gevolgen kon hebben op de psyche van de patiënten

Francesco Benedetti

In de studie die werd uitgevoerd in een ziekenhuis in de Italiaanse stad Milaan toonden wetenschappers aan dat meer dan de helft van de patiënten die genezen waren van COVID-19, last hadden van een psychische stoornis.

De meeste genezen patiënten kampten met angsten (42 procent), depressies (31 procent) en posttraumatische stressstoornissen (28 procent). De onderzoekers stelden ook vast dat 40 procent aan slapeloosheid leed. “Het was meteen duidelijk dat de infectie ook gevolgen kon hebben op de psyche van de patiënten", zei de Italiaanse hoofdonderzoeker Francesco Benedetti.

Volgens de onderzoekers werden de psychische stoornissen waarschijnlijk veroorzaakt door een reactie van het immuunsysteem in combinatie met stress, leven in afzondering en de angst om anderen te besmetten.

(Lees verder onder de foto)

Sint-Truiden

Ook in Vlaanderen vaker psychische klachten bij ex-patiënten

Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen, bevestigt de resultaten. In Vlaanderen lijden patiënten, nadat ze corona hebben doorgemaakt, inderdaad vaak aan psychische problemen. “De impact van de ziekte op de geestelijke gezondheid is enorm”, zegt Lowet.

“In Vlaanderen hebben we geen gelijkaardige studie lopen, maar ander internationaal onderzoek bevestigt deze resultaten”,  aldus Lowet. Ook bij ons zie je onder meer depressies, angsten en PTSS vaker voorkomen bij ex-patiënten.

(Lees verder onder de foto)

Sint-Truiden

Volgens Lowet ligt het aan een combinatie van verschillende factoren. “Je hebt de impact van de medicatie, vooral de zware langdurige narcose heeft gevolgen. Veel mensen ervaren daardoor hallucinaties en geheugenverlies. De revalidatie daarna is enorm intens. In Engeland hebben ze al specifieke programma's ontwikkeld om hiermee om te gaan, programma's die ook gericht zijn op de psychische revalidatie.”

Naast de medicatie spelen de omstandigheden volgens Lowet een grote rol. “Je komt binnen in het ziekenhuis, maar er is weinig over de ziekte geweten”, gaat Lowet verder. “Bovendien mag je geen contact hebben met je familie. Het zijn dus erg zware omstandigheden waar je door moet.” Een combinatie van al deze factoren leidt volgens Lowet tot meer psychische problemen achteraf.

Het zijn erg zware omstandigheden waar je door moet

Koen Lowet

De Italiaanse onderzoekers halen ook de reactie van het immuunsysteem aan als mogelijke oorzaak. Lowet duidt: “De stressrespons van de mensen in deze omstandigheden is enorm groot en dat heeft invloed op het immuunsysteem”. 

“Er worden nu enkele verbanden duidelijk”, verklaart Lowet. De psycholoog geeft aan dat meer onderzoek nodig is naar het virus om de gevolgen volledig te leren kennen. De Italiaanse onderzoekers vragen met deze onderzoeksresultaten meer aandacht voor de psychische klachten bij ex-coronapatiënten. Ze willen dat de overlevenden van COVID-19 een juiste diagnose krijgen en behandeld worden voor deze psychische klachten.

Sint-Truiden
BELGA

Meest gelezen