Geert van de Vijver

Natuur en Bos graaft greppels voor de woudaap in Kruibeke

In een polder in Kruibeke is een graafmachine aan het werk om de plek in te richten voor de woudaap. De woudaap is Vlaanderens kleinste reigersoort, eentje  die zich graag in riet verschuilt.

Bramen en struiken worden verwijderd en een graafmachine herstelt de oude rabatten. Rabatten zijn langwerpige ophogingen die gelegen zijn tussen greppels. De grond die uit de greppels afkomstig is wordt gebruikt om het rabat mee op te hogen. De techniek werd vroeger gebruikt om bomen te planten in moerassig gebied.

"De woudaap is verzot op vissen en amfibieën", vertelt Evelien De Munter van Natuur en Bos. Bedoeling is het leefgebied voor de woudaap te verbeteren. "We willen meer licht en ruimte creëren zodat er meer leven in die watergangetjes ontstaat. Zo komt er meer vis en meer voedsel voor de woudaap."

Meest gelezen