fotografie peter Hilz (C)

Ontploffing Beiroet: in de provincie Antwerpen zijn dag en nacht 2 adviseurs gevaarlijke stoffen van wacht

In de provincie Antwerpen zijn dag en nacht twee adviseurs gevaarlijke stoffen van wacht, die de hulpdiensten en de lokale overheden bij kunnen staan bij incidenten. Het zijn specialisten bij de brandweer, de civiele bescherming of de industrie en ze kregen een speciale opleiding. "Die wordt gegeven aan de Universiteit Antwerpen", vertelt Koen Vanderzwalm, een van die adviseurs. "Het is de vorige Antwerpse gouverneur Paulus die het initiatief heeft genomen na een zware brand in Ravels." De ontploffing in Beiroet werd alvast druk besproken door de Antwerpse adviseurs. 

"De brandweer heeft verschillende specialisaties", zegt Jasmien O van de Brandweer Zone Antwerpen. "Je kent zeker onze klimmers en onze duikers, maar we hebben ook specialisten in gevaarlijke stoffen." Er zijn er altijd twee van wacht voor de hele provincie: "Eén voor het westen en één voor het oosten van de provincie. Zij worden standaard mee opgeroepen als er zich ergens een incident met gevaarlijke stoffen voordoet."

Daarnaast moeten bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen, de zogeheten sevesobedrijven, ook zelf een bedrijfsbrandweer hebben: "Die moeten ons meteen de nodige informatie kunnen geven, wanneer ze onze hulp inroepen."

De vorige Antwerpse gouverneur Camille Paulus nam het initiatief om adviseurs op te leiden naar Nederlands model, na een zware brand in Ravels.

Koen Vanderzwalm - adviseur gevaarlijke stoffen

Koen Vanderzwalm, die officier is bij de Brandweer Zone Rand, is een van de adviseurs gevaarlijke stoffen. "Ik heb in 2011 mijn opleiding gevolgd. Wij waren de eersten die hun opleiding in ons land kregen. Die wordt gegeven aan de Universiteit Antwerpen. Het was de vorige gouverneur Camille Paulus die het initiatief heeft genomen na een zware brand in Ravels. Hij kon toen nergens terecht en in Nederland bestonden zulke specialisten al wel. Dus in het begin gingen ze naar daar voor een opleiding."

Koude rillingen

De beelden uit Beiroet kwamen ook bij hem hard binnen: "Het was om koude rillingen van te krijgen, hallucinant gewoon. Wij hebben ook groepen op de sociale media waar we zulke rampen en incidenten bespreken, ook om eruit te leren."

Zou het hier dan ook kunnen gebeuren? "De situatie is moeilijk te vergelijken. De veiligheidsmaatregelen staan hier toch heel hoog aangeschreven. We weten dat BASF hier dat ammoniumnitraat (de stof die in Beiroet ontplofte, nvdr.) volgens heel strikte veiligheidsprocedures opslaat." De adviseurs houden ook voortdurend contact met de bedrijven. 

De stoffen liggen niet alleen opgeslagen in bedrijven in de haven, maar ze worden ook vervoerd over de weg, over het water of over het spoor: "We krijgen dus toch een aantal oproepen per week. Dat is wel voor de hele provincie, maar dat is misschien toch meer dan mensen vermoeden. Meestal gaat het wel om standaardmeldingen en zijn de incidenten snel afgehandeld."

Meest gelezen