Oppompverbod voor kleinere, kwetsbare waterlopen in Vlaams-Brabant

Voor de tweede keer dit jaar legt de gouverneur van Vlaams-Brabant, Lodewijk De Witte,  een captatieverbod op voor het oppompen van water uit kleinere, kwetsbare waterlopen. Uit grotere waterwegen zoals kanalen mag het wel.  

"Door de zeer lage waterstanden en de aangekondigde hittegolf heb ik beslist om opnieuw een captatieverbod uit te voeren in onze provincie", zegt gouverneur Lodewijk De Witte. "Dat wil zeggen dat er geen water mag opgepompt worden. Iets wat landbouwers vaak doen om hun akkers te besproeien. Het verbod geldt voor de kleine, kwetsbare waterlopen, niet voor de kanalen of de grote waterwegen zoals De Dijle en De Demer." Eerder dit jaar, in mei, was er ook al een captatieverbod. 

Tot wanneer het oppompverbod geldt, hangt af van de weersomstandigheden. "De grondwaterstanden moeten eerst terug stijgen en daarvoor moet het regenen. De eerst komende dagen ziet het er niet naar uit dat dit zal gebeuren, dus het is afwachten", besluit de gouverneur. 

Meest gelezen