Oppompverbod in Ieper: waterpeil staat te laag (en hittegolf komt eraan)

In Ieper mag er geen water meer opgepompt worden uit kleinere waterlopen en stadsvijvers. Dat heeft het stadsbestuur beslist, nog voor de provincie overleg pleegt. De gemeente vindt het waterpeil in de regio te laag om het nog toe te laten, zeker met de hittegolf in het vooruitzicht. 

Het heeft de voorbije weken wel af en toe geregend, maar blijkbaar niet genoeg. "Het is al enkele maanden dat er te weinig regen valt en ook de voorbije 2 zomers waren erg droog. Het waterpeil staat daardoor veel te laag in Ieper", zegt de schepen van Milieu, Valentijn Despeghel (SP.A). Het stadsbestuur heeft daarom een oppompverbod ingevoerd. Normaal is het de provincie die de droogtemaatregelen neemt, maar de provincie zit volgende week pas samen daarover. Dat vindt Ieper te laat.

Landbouw hervormen

Ondertussen pleit Despeghel voor een grondige hervorming van de landbouw. "Naast het natuurlijke watertekort, stellen wij ook vast dat landbouwers nog altijd draineren en weilanden omploegen in valleigebieden. Op zich versta ik die keuze, maar aan de andere kant moeten we ook eens durven bekennen dat hoe meer we draineren, hoe sneller we ook water nodig hebben. En groenten hebben sowieso meer water nodig dan bijvoorbeeld maïs of gras."

"We zitten nu op de rand van wat ons ecosysteem aankan", stelt de schepen. "Deze lage waterstand is niet houdbaar. We zijn pas begin augustus. Voor de oogst is er nog heel wat water nodig, maar er is er geen meer. Kunnen wij dan nog zoveel groenten telen en dieren houden? Ook voor de landbouwers is er geen toekomst meer als ze afhankelijk worden van schaderapporten na een zoveelste landbouwramp."

De droogte zorgt ook voor massale vissterfte

Milieuschepen Valentijn Despeghel

"De droogte zorgt niet alleen voor problemen in de landbouw", voegt Despeghel nog toe. "De droogte zorgt voor heel veel problemen. Denk maar aan de massale vissterfte en de blauwalgen. Water is leven. Ik heb alvast een voorstel voor de hogere politieke instanties: laat drainagebuizen uitkomen aan nieuw aan te leggen bufferbekkens in plaats van de bestaande beken.”

Meest gelezen