Cultuursector richt crisiscel op: “Stop de broodroof, betrek ons, en laat ons werken op een veilige manier”

De cultuursector heeft een crisiscel opgericht. Die moet ervoor zorgen dat de sector de coronacrisis overleeft. De crisiscel verenigt zowel de gesubsidieerde als de niet-gesubsidieerde (de vrije) sector en dringt aan op een nauwere betrokkenheid bij het crisisbeleid van de overheden in ons land.

De cultuursector zit al sinds het begin van de coronacrisis in de hoek waar de klappen vallen. Theaters, muziektempels gingen dicht, evenementen werden afgelast… . De beslissingen die de daaropvolgende maanden volgden, hakten er stevig in bij vele organisaties, kunstenaars, freelancers, techniekers... die hun broodwinning zagen wegvallen. 

Tot vandaag zinderen de gevolgen na en heeft de sector weinig perspectief. Voor de cultuursector is dan ook de maat vol. Voor het eerst verenigen spelers uit de brede cultuursector zich in een crisiscel.

“Hoewel de sector al goed gestructureerd was, was er het verlangen om dat nog duidelijker te structureren en zowel de gesubsidieerde als de niet-gesubsidieerde, de vrije, sector allemaal bij elkaar te brengen”, zegt Michael De Cock, directeur van de KVS en lid van de crisiscel.

En de sector is uitgebreid vertegenwoordigd: Antwerps Kunstenoverleg (AKO), Artiestencoalitie, Brussels Kunstenoverleg (RAB/BKO), Corona Taskforce Belgian Event Sector, Gents Kunstenoverleg (GKO), Live Sector Overleg, Overleg Kunstenorganisaties (oKo), State of the Arts, Vlaams Museumoverleg, spelers uit de vrije niet-gesubsidieerde cultuur- en evenementensector, allemaal hebben ze zich in de crisiscel verenigd en de cel is nog in volle ontwikkeling.

“Ondoordachte beslissingen met grote gevolgen”

Het voornaamste doel: de sector levend door de crisis loodsen en coronaproof aan het werk gaan waar het kan. De cel wil ook nog korter op de bal spelen tijdens de coronacrisis die een hele sector dreigt overkop te doen gaan en dringt aan op een nauwere betrokkenheid bij het crisisbeleid van de overheden in ons land.

“Van nu af willen we gekend worden als er belangrijke beslissingen worden genomen in het beleid”, verduidelijkt Michael De Cock. “We hebben het gevoel dat ondank alle werk dat er gebeurd is en wat er op tafel ligt, dat men beslissingen neemt zonder eigenlijk een goede voeling te hebben met de sector. We willen in de beslissingen gekend worden.”

We willen de overheid duidelijk maken dat we die broodroof niet meer willen en gekend willen worden als er beleidskeuzes worden gemaakt

De sector vraagt om “de broodroof te stoppen” en hen “op een veilige manier te laten werken”. Volgens de sector zijn er maar weinig plaatsen in onze maatschappij waar de maatregelen zo strikt zijn en een bezoek zo veilig verloopt. De maatregelen zijn beschreven in de sectorgids Professionele Kunsten. Aan dat document werkten meer dan 80 cultuurwerkers mee. Het is ook goedgekeurd door de minister van Cultuur en de GEES. Pijlers zijn: afstand tussen de bubbels, het dragen van maskers, gescheiden bezoekersstromen, handgels en registratie van bezoekers.

“We willen terug aan de slag en we kunnen dat veilig”, zegt Michael De Cock. “Er is geen enkele sector die zo veilig met publiek om kan gaan als wij. Er is geen enkele sector die het zo gewend is om grote en kleine publieksaantallen te managen, te beheren.”

Meest gelezen