Vier cafés in Mechelen dicht omdat ze zich niet hielden aan de coronaregels

In vier Mechelse cafés is afgelopen weekend gezondigd tegen de coronaregels. Ze moeten nu een tijdje dicht. De uitbater of de ober droegen geen mondneusmasker, wat verplicht is. Ook het registreren van de klantengegevens verliep niet correct. Twee cafégangers werden ook opgepakt omdat ze zich weerspannig gedroegen.

De lokale politie Mechelen-Willebroek heeft bij controleacties afgelopen weekend vier cafés in Mechelen bestuurlijk gesloten nadat er meerdere inbreuken op de corona-regelgeving werden vastgesteld. Het niet dragen van een mondneusmasker door de uitbater en het personeel, en een gebrek aan registratie van de klanten waren flagrant. Bij een eventuele positieve test later is een goede registratie de basis van contact tracing. Het is nu aan de burgemeester van Mechelen om te beslissen hoe lang de cafés dicht blijven.

Agenten werden belaagd door personeel en klanten

In twee van de vier horecazaken verliepen de controles niet zonder slag of stoot. De agenten werden er verbaal belaagd door zowel uitbaters, personeel als klanten. De politie moest zelfs versterking oproepen. Twee klanten werden opgepakt voor ordeverstoring en krijgen hiervoor een bijkomend proces-verbaal. De cafés waren niet aan hun proefstuk toe. Bij eerdere controles stelde de politie al verschillende inbreuken vast. Eén horecazaak werd in het verleden al eens een tijdje gesloten.  

Hopelijk is dit een signaal aan de overtreders en een aanmoediging voor de uitbaters die wel de regels naleven

Alexander Vandersmissen, burgemeester

“Ondanks de dagelijkse communicatie van het aantal besmettingen en het feit dat de cijfers nog steeds in stijgende lijn zijn, blijft een beperkt aantal zaakvoerders hardleers", zegt burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD). "Ik hoop dat dit een signaal mag zijn aan de betrokken zaakvoerders, maar evenzeer een aanmoediging voor alle anderen die wel de regels naleven. Alleen door het strikt opvolgen van de richtlijnen komen we het snelst uit deze moeilijke periode.”  

Meest gelezen