Regie der Gebouwen

Einde van jarenlange procedureslag: voorbereidende werken voor nieuwe gevangenis Dendermonde zijn gestart 

In Dendermonde zijn de werken gestart voor de bouw van de nieuwe gevangenis. Het idee voor de gevangenis ontstond 20 jaar geleden al. Maar het duurde tot nu om alle nodige vergunningen rond te krijgen. Verschillende actiecomités protesteerden namelijk tegen de ligging van de nieuwe gevangenis. De 10 jaar durende procedureslag die daarop volgde, is nu voorbij, en is in het voordeel van de stad Dendermonde uitgedraaid. Die is vandaag begonnen met de voorbereidingen voor de werken. De bouw zelf start in september. In 2022 moet de nieuwe gevangenis af zijn.  

Het heeft lang geduurd, maar sinds vanmorgen is de site van het Oud Klooster in Dendermonde werkterrein geworden. Dat is de plaats waar in 2022 de nieuwe gevangenis moet staan. De komende weken wordt daar alles in gereedheid gebracht voor de effectieve bouw.

"Nu wordt de werf klaargemaakt. Er wordt bijvoorbeeld gemaaid om plaats te maken voor de werfketen. Er worden vloerplaten aangelegd voor een werfparking en ze plaatsen wegwijzers", legt burgemeester Piet Buyse (CD&V) van Dendermonde uit. Hij is opgelucht dat de werken eindelijk kunnen starten.  

Een nieuwe brug over de Dender zorgt ervoor dat de woonwijk in de buurt gespaard blijft van veel hinder

"Het dossier sleept eigenlijk al veel te lang aan", gaat Buyse verder, "qua voorbereiding en dossiers maar er is ook een veel te lange proceduretijd geweest. Toch wel straf, want de neuzen wijzen eigenlijk al altijd in dezelfde richting: die van de stad, het Vlaams Gewest en de Federale overheid."

Maar er kwam heel wat protest van actiecomités die de locatie tussen het Oud Klooster, de spoorlijn Dendermonde-Gent en de Dender niet zagen zitten. Volgens hen ligt die site te dicht bij een woonwijk en zal dat veel hinder geven. Het werd uiteindelijke een ware procedureslag van verschillende actiecomités.

Maar volgens de burgemeester is de bepaling van de locatie goed voorbereid door verschillende overheden en werd die telkens begeleid door een milieueffectenrapport.

"We hebben gekozen voor de best mogelijke locatie. Aanvankelijk zou het verkeer voor de gevangenis door die woonwijk moeten, maar door een brug over de Dender wordt de woonwijk nu helemaal gespaard. Er zal geen verkeer door de wijk moeten, ook geen werfverkeer. We hebben dus naar hen geluisterd, jammer dat ze toch bleven procederen. De alternatieven die zij voorstelden lagen bovendien nog dichter bij een woonwijk en waren slechter gelegen qua ontsluiting"     

Boost voor de tewerkstelling

De nieuwe gevangenis heeft volgens burgemeester Piet Buyse alleen maar voordelen voor zijn stad.

"De gevangenis zal voor extra tewerkstelling zorgen. Niet alleen in de gevangenis zelf, waar ongeveer 500 mensen zullen werken, vaak werknemers uit de buurt. Maar ook in Dendermonde zal het voor meer werk zorgen. Want gevangenissen proberen ook altijd lokaal te kopen. Bovendien zal de nieuwe gevangenis voor een verankering van het gerecht zorgen in Dendermonde. Als alles in de toekomst nog meer gecentraliseerd wordt, dan worden we een echte centrumstad."   

"De gevangenis van Beveren is gebouwd naar het model van die van Dendermonde. Alleen is ze er in Beveren eerder gekomen"

De huidige gevangenis van Dendermonde is intussen 150 jaar oud. Meer dan tijd voor vernieuwing, vindt burgemeester Buysse. "De omstandigheden voor zowel de mensen die werken in de gevangenis als de gedetineerden zijn niet meer van deze tijd.".

De nieuwe gevangenis in Dendermonde zal een kopie worden van de gevangenis van Beveren. "Al is het wel zo dat de gevangenis van Beveren gebaseerd is op het model van onze toekomstige gevangenis. Met alle moderne elementen qua beveiliging. Het concept voor Dendermonde was er eerst, maar de gevangenis in Beveren is eerder klaar", besluit Piet Buyse. 

De nieuwe gevangenis van Dendermonde zal plaats bieden aan 440 gevangenen, 500 mensen tewerkstellen en ongeveer 200 miljoen euro kosten. Het nieuwe gebouw moet in 2022 af zijn. 

Meest gelezen