Brugse boomactivist wil bomenkap aan Schulensmeer verhinderen

De vzw Bescherm Bomen en Natuur uit Brugge heeft verzet aangetekend tegen het Life Delta Project aan het Schulensmeer in Lummen. Volgens de vzw worden er onnodig veel bomen gekapt tijdens deze werken.

Natuurpunt, Agentschap Natuur en Bos en de Vlaamse Milieumaatschappij wil met het Life Delta Project het gebied rond het Schulensmeer meer openmaken. Zo komt er ruimte voor zeldzame diersoorten, zoals de roerdomp, de woudaap en de bruine kiekendief. Maar Ivan De Clerck van vzw Bescherm Bomen en Natuur is het daar niet mee eens en spant een kortgeding aan: "De grondwerken en de bomen die nu gekapt worden, zijn voor jaren bepalend voor dit gebied. Veel van die vogels waar zij over spreken, zijn hier al aanwezig. Dus waarom nog meer natuur vernietigen, om enkele vogels extra aan te trekken?"

Het kortgeding werd vandaag ingeleid bij de rechtbank maar de zaak is uitgesteld tot 8 september. De rechter heeft dan nog enkele dagen om een effectieve beslissing te nemen. De Vlaamse Milieumaatschappij wacht de uitspraak af, vooraleer er gestart zal worden met de werkzaamheden. 

Nieuw protestbord

Het lokale actiecomité Stop Ontbossing Schulensmeer in Lummen heeft intussen een nieuw protestbord gemaakt om de werken in het gebied aan te klagen. Het comité had het bord willen plaatsen aan de brug over de Demer aan het natuureducatief centrum ’t Vloot in Lummen, maar dat mocht niet van de intercommunale die het gebied beheert. Het bord is nu geplaatst op privéterrein van een van de leden van het comité. 

Meest gelezen