SOLVA.be

‘Wat-schaft-het-bot’ in Oost-Vlaanderen krijgt Vlaams geld

‘Wat schaft het bot’ wordt een grondig onderzoek van skeletten in het zuiden van Oost-Vlaanderen. Het onderzoek van SOLVA krijgt daarvoor Vlaams geld. Nu worden archeologische vondsten vooral geregistreerd. Maar een grondig vergelijkend onderzoek moet dieper graven en de geschiedenis van Vlaanderen helpen ontrafelen en begrijpen, zo luidt het. Daarom gaat er voor het derde jaar Vlaams geld naar grondig onderzoek. Dit jaar gaat het in totaal om 940.000€ voor 6 verschillende projecten.

SOLVA is de Intergemeentelijke Samenwerking voor Streekontwikkeling in Zuid-Oost-Vlaanderen. De archeologische opgravingen van SOLVA gebeuren dikwijls op historische kerkhoven. Dat ze daar skeletten vinden is dan ook niet meer dan normaal. Maar naast de loutere registratie van de beenderen, gaan ze de skeletten nu ook heel grondig onderzoeken met speciale technieken. De bevindingen kunnen ze dan vergelijken met die op andere kerkhoven, op andere plekken in Zuid-Oost-Vlaanderen.  De zowat 150.000€ van Vlaams minister van onroerend erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) moet het onderzoek vooruit helpen.

Welk voedsel hadden de mensen toen?

Zo’n diepte-onderzoek van de beenderen kan interessante en soms verrassende resultaten geven, zegt Bart Cherretté van SOLVA: “We kunnen met isotopen de samenstelling van de beenderen vaststellen. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien welk voedsel ze hadden, hoe ze leefden, wat de sociale status was van de mensen die we hebben opgegraven. Als we dergelijk onderzoek doen op skeletten uit verschillende vindplaatsen, dan kunnen we de gegevens met elkaar vergelijken, en een beter beeld geven van hoe de samenlevingen in onze contreien in elkaar zaten, zowel op het platteland als in de stad. Vergelijkend syntheseonderzoek is in Vlaanderen niet echt ingeburgerd. In onze buurlanden wel, en daar heeft dergelijk onderzoek al tot verrassende resultaten geleid.”

SOLVA zal het onderzoek ‘Wat schaft het bot’ uitvoeren op menselijke resten van verschillende plekken in het voormalige Land van Aalst. Het onderzoek moet ook inspiratie bieden voor toekomstig onderzoek naar eetgewoonten.

Meest gelezen