Opvallend veel jonge automobilisten overleden, speelt de smartphone een rol?

Er sterven weer meer jongeren in het verkeer. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Verkeersinstituut Vias die Het Laatste Nieuws vandaag heeft gepubliceerd. Vorig jaar stierven er 98 jongeren in de auto. In 2018 waren dat er nog 64. Vias vermoedt dat het smartphonegebruik hierbij een rol speelt. Dat concludeert het verkeersinstituut op basis van het soort ongevallen waarbij jongeren opvallend vaker betrokken zijn: kop-staartaanrijdingen en kettingbotsingen.

Naast overdreven snelheid en rijden onder invloed, zou afleiding door de smartphone wel eens een belangrijke derde oorzaak kunnen zijn van ongevallen bij jonge automobilisten. 

Want er moet iets aan de hand zijn, vermoedt verkeersinstituut Vias na analyse van de ongevallencijfers van vorig jaar. Daaruit blijkt namelijk dat van de 620 verkeersdoden er 98  jongeren in een auto zijn omgekomen. Het aandeel van de 18- tot 24-jarigen is daarmee opvallend gestegen. In 2018 kwamen er nog 64 jongeren om het leven in de wagen. Er is dus een onmiskenbare stijging.

Verkeersinstituut Vias spreekt van een zorgwekkende evolutie, vooral omdat er proportioneel meer jongeren om het leven komen in het verkeer dan wat je zou mogen verwachten op basis van de volledige bevolking. Omgerekend waren er onder de verkeersdoden dus 17 procent jongeren, terwijl de leeftijdscategorie slechts 10 procent van de bevolking uitmaakt.

Logisch

Vias merkt dat automobilisten tussen de 18 en 24 jaar steeds meer betrokken zijn bij kop-staartaanrijdingen en kettingbotsingen. “Met enige voorzichtigheid kunnen we hier een link leggen met het gebruik van smartphones”, zegt verkeerspsycholoog Ludo Kluppels. 

Cijfers om dit vermoeden hard te maken, heeft Vias niet. “Maar jongeren zijn gewoon om constant om te gaan met hun smartphone, en je kan ervan uitgaan dat dit ook in het verkeer gebeurt.” Het zou alleszins een logische verklaring zijn waarom jongeren meer dan andere weggebruikers inrijden op voertuigen voor hen. Wie met zijn smartphone bezig is, is daardoor afgeleid van het verkeer en reageert daardoor trager -helaas vaak te laat- op verkeerssituaties. 

Jonge bestuurders lopen bovendien een groter risico om een ongeval te veroorzaken omdat ze nog minder ervaring en automatismen hebben dan oudere automobilisten. Het gaat hier dan om het juist inschatten van gevaarlijke situaties en naar de juiste dingen kijken in het verkeer. “Als dat nog niet genoeg geoefend is, kan een foutje op amper één seconde een groot effect hebben.”

Meest gelezen