werkenaandering.be

Brusselsesteenweg in Jezus-Eik wordt veiliger voor voetgangers

Dit najaar worden drie oversteekplaatsen aangelegd op de Brusselsesteenweg in Jezus-Eik. De nieuwe zebrapaden moeten een veilige oversteekplaats bieden én snelheidsduivels afremmen. Om het snelweggevoel verder uit het dorpscentrum te bannen, wordt de rijbaan versmald en zullen auto’s moeten uitwijken voor  bomen en plantenvakken.

Wie vanuit Overijse via Jezus-Eik de E 411-autosnelweg wil oprijden, moet dwars door het centrum van Jezus-Eik. In dat centrum zijn veel restaurants gevestigd. Het is er dan ook erg druk: mensen zoeken of verlaten een parkeerplaats of ze willen de Brusselsesteenweg oversteken. En dat net op een plaats waar veel bestuurders al wat snelheid willen halen om de autosnelweg op te rijden. Aan die gevaarlijke situatie komt binnenkort een einde.

In het kader van de werken aan de Brusselse Ring, krijgt het centrum van Jezus-Eik een make-over. Daar is vooraf uitgebreid over gepraat met de horeca, de inwoners, de jeugd en andere partijen. Een eerste reeks aanpassingen gebeurt dit najaar. De parkeerplaatsen verhuizen naar de achterkant van de huizen. Voorts komen er drie oversteekplaatsen ter hoogte van de Kapucijnendreef, het braakliggend terrein en de Houthakkersdreef. Bomen en plantvakken moeten de snelheid van het verkeer op de Steenweg breken.

Nieuwe oprit

De plannen gaan nog een stap verder. In fase 2 van het project is het de bedoeling om de op- en afrit van Jezus-Eik te verplaatsen. Zo kan het dorpsplein zich ontwikkelen als recreatieve toegangspoort naar het Zoniënwoud met ruimte voor terrassen, fietspaden en groen. Concrete plannen of een timing voor deze fase zijn er nog niet.

Meest gelezen